Artikelsamling - med Hans Peter Hagens egne skriverier om arkitektur og byplanlægning

Elb-Philharmonien i syvende himmel

Med arkitektoniske vingeslag sættes snusfornuften i Hamborg ud af spillet
 
Af Hans Peter Hagens

Hamborgs Elb-Philharmonie vokser langsomt, men målrettet frem mod himmelrummene. Byggeriet er blevet udsat af flere omgange og byggesagen har været kompliceret, økonomien helt uden for budgetrammerne. I en proces, hvor kunstneriske, økonomiske og politiske vinkler skulle spindes sammen. Og hvad har Hamborg og os andre så i vente ?  En gave af dimensioner med estimeret åbning 11. januar 2017.

Hamborgs nye Elb-Philharmonie vil komme i det syvende himmelrum, på trods af bygværket allerede længe været en skandale grundet de giga budgetoverskridelser i milliardklassen og tilsvarende slingrende tidsplaner  - eftersom den dristige kombination af glorværdige historiske industribygninger- og havnearealer langs Elben, kombineret med moderne svævende arkitektur, er udslagsgivende for det uimodståelige arkitektoniske udtryk.
Et ældre efterkrigstids-varehus i rødt tegl, direkte ud til Elben´s flodvand på hver sin side, omformes på helt ekstraordinær vis til en musicerende Philharmonie. Med alskens lyde og udsyn.
Såvel fysisk udsyn over Hamborgs bymidte, men heller ikke mindst kulturelt europæisk udsyn. Markante kulturbyggerier er blevet en del af vor tids verdensomspændende mantraer, som fremvisning af hver lands ambitioner og ansigt udadtil, men uhyre sjældent med den slagkraft som Hamborg her bringer magien i spil på.

Uanset budgetterne er en mangeårig skandale i Tyskland må det aldrig glemmes, fortrænges eller fornægtes, hvordan verdens mest magnetiserende bygningsværker koster på flere niveauer -  fra Egypten, henover antikken, Orienten, gotikken, renæssancen, barokkens bygværker til vor århundreders Sydney-Opera, New Yorks indbyrdes konkurrerende skyskrabere m. fl.  Byggerier, som definerer og profilerer tidernes tekniske formåen, samt tiltrækker store menneskestrømme der rækker langt videre end gængs charterturisme. Selv under nyere vestlige demokratiske tilgange betales tusindfoldigt igen, hvis magnetismen er intakt når disse unikke bygningers døre åbnes.
Det er absolut ingen nyhed at kunstneriske processer ikke ligefrem styres af snusfornuften. Det vakte jo også furore i Danmark, da den franske arkitekt Jean Nouvel under byggeriet af DR´s nye koncertsal i Ørestaden til Berlingske Tidende sagde, at økonomien ikke interesserede ham det fjerneste, og så og sige sendte journalisten videre til regnskabsafdelingen. Selvfølgelig en total arrogance, men så sort/hvidt er virkeligheden blot sjældent, for i baghovedet ved de fleste at kunstnerisk kompromisløshed (for ikke at sige resultatorienteret) netop er en af de primære veje til at skabe magnetismen.

Erkendelsen heraf udsættes dog ikke så sjældent, da det ikke ligefrem er populært at anerkende de forventelige priser i klodens storskala-projekter fra de indledende opstartsfaser af. Som den danske professor i Oxford Bent Flyvbjerg gennem sin forskning fremdrager baggrundsmæssige analyser af – som i Danmark indbefatter bl.a. Storebælts- og Øresunds broforbindelserne, Metroen, DR-byen.

Skabelsesprocesserne bringes generelt i spil, som langsigtede investeringer, hvor ambitiøsitet og lidenskab er nødvendige kodeord. Arkitekterne Herzog  & de Meuron, som har slået stregerne til Hamborgs nye vartegn, er ligesom Jean Nouvel netop resultatorienterede  - med skyklapperne bevidst rettet mod en funktionel og bevægende arkitektur  - der gibber i os almindelige mennesker som passerer eller færdes i deres fysiske rammer i dagligdagen.

Elb-Philharmonien i Hamborg er kun en blandt flere af Herzog  & de Meuron særprægede frembringelser.
I London er arkitekterne kendte for deres fremragende ombygning af Tate Modern, hvor de ligeledes har anvendt en tidligere imposant industribygning, som basis for deres gentolkninger. Frem for at rive alt gammelt ned, som de fleste nutidige entreprenører almindeligvis anbefaler i lethedens umiddelbare fristende navn.
Under OL i Beijing i 2008 kom Herzog  & de Meuron med deres lysende stadium Fuglereden direkte ind i alle verdens TV-stuer. I Danmark har Herzog  & de Meuron i indeværende år påbegyndt arbejdet med et af landets nye store hospitalsbyggerier, nemlig Hospital Nordsjælland  i Hillerød, hvor de sammen med den danske tegnestue Vilhelm Lauritsen indpassser en organisk amøbeformet bygningsmasse ud til grønne vækstlommer, som skal tage kærligt mod patienterne under deres ophold. Et hospital, som med sit fokus på den menneskelige dimension, skiller sig markant ud fra landet øvrige såkaldte supersygehuse, der arkitektonisk snarere giver mindelser om Rigshospitalets eksisterende betonkasseformer set udefra.
Herzog  & de Meuron har gennemgående mennesker som deres målestok og tilgang til arkitekturens intuitive imødekommenhed, og her skiller seneste skud på stammen Elb-Philharmonien sig bestemt  heller ikke ud.

Tilbage i Hafencity   - i Hamborgs centrale bydele   - hæver Elb-Philharmonien sig på en gigantisk solid rød teglstenbygning, som en lys og transperant bygningsmasse med en særegen svævende karakter i glas.
Den røde teglsokkel og koncertsalene friholdes på eleganteste vis af et indskudt 360 graders panoramisk udsigtsdæk  - på intet mindre end 4000 kvadratmeter  - i areal nogenlunde svarende til Hamborgs Rådhusplads, men her befinder vi os i 37 meters højde (Rundetårns udsigtsplatforms højde over gadeniveau er til sammenligning 34,8 meter højt i København). Med imposante kig direkte ned i Elben hele vejen rundt, samt udover byens  vidtfavnende silhuetter. Eller virkelige kulisser om du vil. Centralt i bygningsværkets øvre ”svævende” dele ligger selve hovedkoncertsalen, Elb-Philharmoniens Grand Hall, som husets dunkende hjerte med plads til 2100 mennesker.
Omkranset af en lang række andre musik- klang- og lydsale, studier, for ikke at glemme betragtelige tillægsfunktioner som et 250 værelsers hotel  i periferien med restaurant-, bar-, konference- og spa-faciliteter, samt 45 balkonlejligheder ligeledes alle med formidable udsigter over flod og by, et interaktivt instrument-museum med det poetiske navn Das Klingende Museum hvor børn og voksne kan se og afprøve verdens spilleinstrumenter. Hertil kommer 500 P-pladser placeret i det oprindelige varehus´ underliggende etager klædt i tegl, som via (vel nok)en af verdens længste rulletrapper The Tube leder den besøgende op i herlighederne. I syvende himmel
Facadernes materialitet består af 1100 individuelle vindues-paneler med stoflige overflader af lys/skygge, med et samlet facadeareal som 2 hele fodboldbaners størrelser.

Historiske fotos fra Hamburg viser hvordan byen og dens handelsmæssige livsnerve, Elben, i deres samspil trådte i karakter som fremtrædende havneby på verdensplan. Gennem århundreder. På netop det sted hvor Elb-philharmonien nu opføres, lå oprindeligt Hamborgs største pakhus Kaiserspeicher fra 1875 -  med neogotisk klokketårn til at hilse nyankomne skibe/handlende velkomne og ønske dem vel på deres videre færd på verdenshavne. Dette ødelagdes under 2. verdenskrig, men efter krigsårene opførtes så et nyt mere moderne og enkelt varehus i rødt tegl på præcis samme beliggenhed  -  til tobak, te, kakao mv – og det er disse mægtige teglkonstruktioner som nu kommer til danne fundamenterne for Elb-philharmoniens kommende koncerter og kulturelle sammenkomster her i  en af Nordeuropas smeltedigler. Som en ny overvældende måde at hilse omverdenen velkomne på.

Elb-Philharmoniens officielle åbning 11.01.2017. Yderligere oplysninger om Elb-Philharmoniens byggeri og programmering på :
www.elbphilharmonie.com   og www.freundeskreis-elbphilharmonie.de
Hans Peter Hagens er arkitekt. Han har bl.a. været formand for Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg (2002-2004), formand for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse (2008) og medlem af Det Kgl. Akademi for de skønne Kunster (2009-2014).
2 udvalgte illustrationer herunder på efter følgende 2 sider  - de vil af WA´s grafiker kunne downloades via www.elbphilharmonie.com  og denne hjemmesides presselinks :

Elbphilharmonie-Hamburg-1

Elbphilharmonie Hamburg i 3D illustration af Herzog & de Meuron  www.elbphilharmonie.com

 

Elbphilharmonie-Hamburg-historisk

Historisk foto fra Elben/Hamburg visende det sted hvor Elb-philharmonien nu skyder op. Pakhuset ødelagdes under 2. verdenskrig og et nyt opførtes i rødt tegl, som nu kommer til danne fundamenterne for Elb-philharmoniens kommende koncerter og kulturelle sammenkomster her i  en af Nordeuropas smeltedigler. Foto:  www.elbphilharmonie.com

Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk