Artikelsamling - med Hans Peter Hagens egne skriverier om arkitektur og byplanlægning

Fra sten til hus

Mange franske bjerg- og marksten er blevet til boliger, med tiltrækningskræfter, som rækker langt ud over landets grænser.

Af Hans Peter Hagens 

Mellem Oliventræer, sten- og korkege, skyder i Sydfrankrigs bjerg- og stenlandskaber en raffineret dansk tolkning af den tusindårige franske stenbyggertradition op. Som i bogstaveligste forstand ligger fuldkom-men afsondret,  tidsløst, milevidt fra årgang 2000 branding-arkitekturens fancy skæve vinkler.
Byggegrunden, dens omgivelser og vækster smelter sammen, og indgår i en længerevarende sammen-hængende fransk byplanmæssig og historisk kontekst. Til alle tider er franske bjerg- og marksten blevet til boliger, med tiltrækningskræfter, som rækker langt ud over landets grænser.
Men det forudsætter et mod at tænke et hus så banalt, nu hvor de stærkt vinklede huse og skrå facader er noget nær obligatoriske, hvis en arkitekt skal betegnes som i det fine selskab. Men arkitekten Mogens Prip-Buus er, som drengen i Kejserens Nye klæder, ligeglad med den slags forventninger, hans intuitive tæft for arkitekturens væsen er vokset frem af byggegrunden, dens særlige landskabelige træk og iboende fortælling.
På en gang diskrete tilgange, som instinktivt er hans primære udgangspunkt, og så alligevel med rumlig nutidig slagkraft.  Med enkle, men overraskende rumforløb, som når små uanselige sortbrune frø  i jorden transformeres til virile spirer der igen forvandles til alskens blomster. Huset er underspillet i sit ydre, hvilket gør virkningen af de indre dobbelthøje opholdsrum - med store solbeskyttede glasflader med direkte udsyn over naturgrunden  - endnu mere markant.

 Arkitekten Mogens Prip-Buus går tæt på naturen. I hans nyligt udgivne 3 bøger ”Tiden hos Utzon” - hvor han var højt rangeret medarbejder på såvel Sydney-Operaen og flere andre af Utzon´s realiserede byggerier -  skriver han således generelt om arkitekturens grundelementer :
”Elementernes enorme betydning kan let iagttages i naturen. Betragt følgende situationer: En skovsø og dens omgivelser. En åbent hedelandskab. Vi ser klart, at hver plante, hvert træ, sten osv. har deres veldefinerede plads og rolle. Vi kan ikke tage et af disse elementer væk, og erstatte det med et andet, uden at ændre karakteren af helheden. Vi kan ikke sætte en grædepil på heden, det vil ikke længere være heden. Ligesom det ikke virker at sætte egeblade på et fyrretræ. Eller vandmeloner på et æbletræ. Det, vi kalder ARKITEKTUR, er også et resultat af en addering af elementer, følgende en bestemt orden, hvori hvert element spiller sin rolle. Dette kan illustreres med for eksempel de gamle landsbyer i egnen hvor jeg bor.”

Arkitekten Mogens Prip-Buus bor i dag ikke længere i sit stenhus fra 1970, men i en lille bjergby en time nord for Cannes, i en by af sten og huse med mangehundredårige fortællinger - sammenholdt af den lokale stenbyggetradition - som lader generationernes skikke smelte sammen til de homogene franske stenbyer. Umiddellbart uprententiøs byggeskik, tilpassets landskabernes stejle bjergskråninger, og så alligevel med med den arkitektoniske og håndværksmæssige autoritet, der gør dem så attraktive den dag idag. Som heller ikke mindst os nordboere har for vane at værdsætte.

Meget ny arkitektur handler om det stik modsatte, at skabe ”festfyrværkeriet” som overtrumfer nabo-bygningerne, så ingen lades i tvivl om, at en ny arkitekt er på banen. Arkitektonisk mådehold opfattes sjældent som en dyd længere, og netop her skiller Mogens Prip-Buus sig ud. Med en knivskarp arkitektur-forståelse, kombineret med hans personlige beskedenhed og faglige ydmyghed, sættes ind hvor bygningskunsten bliver tidsløs og lever på tværs af generationer. Som bjergbyerne i Frankrig, de svenske træhuse, Nordafrikas jordhuse, eller vores egne landhuse.

Mogens Prip-Buus´stenhus er skåret til benet i sin enkelhed og materialevalget. Observeres den tekniske snit-tegning gennem huset (illustration 4 vedhæftet i mailen), fornemmes udsynet og den allesteds- værende nærhed til naturen tydeligt. Et af den fremragende arkitekt, professor Boje Lundgaards mantraer på Kunstakademiets Arkitektskole var, at en bygnings kvaliteter (eller mangel på samme) lynhurtigt kunne aflæses i det arkitektoniske tværsnit. Mogens Prip-Buus´stenhus, beliggende i Pégomas, Alpes-Maritimes, er et vitalt eksempel på et velfungerende snit gennem de sirligt forskudte boligplaner,terrænet, beplantningen, og de tydeligvis højt prioriterede sigtelinier - for øjets blikke fra de indre rum ud mod naturen. Her fremgår også det solbeskyttende etagedæk, som er kraget så langt ud over selve glasfacaden, at det er skyggen frem for mekanisk ventilation, eller aircondition, som sikrer at huset ikke overophedes i de varmeste sommermåneder.

Som mange Middelhavs-og Nordafrikanske huse er boligen mere hemmelighedsfuldt mod ankomsten  - således at netop ikke al ”fyrværkeriet” afsløres på engang. Med dette arkitektoniske greb udløses den indretningsmæssige og rumlige spænding på din vej gennem boligen, og giver således plads til nye overraskelser og finesser undervejs.

Arkitektur behøver således ikke være hurtigopfattet for at være god, som kærlighedsakten, som sjældent værdsættes som to ryg og en aflevering. Arkitektur tager tid i sin dialog med mennesket og planterne.

 

Arkitekt Mogens Prip-Buus er forfatter til 3 nyligt udgivet bøger med titlen ”Tiden med Utzon”, Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, som uddyber hans tilgange til arkitekturens særprægede universer

 

Hans Peter Hagens, arkitekt, Formand for Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg 2002-2004, Formand for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 2008, Medlem af Kbh.s Kommunes Grønne Råd 2006-2008 , i bestyrelsen af Bedre By i regi af Københavns Citycenter siden 2005, Medlem af Det Kgl. Akademi for de skønne Kunster 2009-2014.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk