Artikelsamling - med Hans Peter Hagens egne skriverier om arkitektur og byplanlægning

 Organisk versus egoistisk

Fra Saxo Bank, Sydney Opera til Rundetårn

 

 Af Hans Peter Hagens 

 

På Dansk Arkitekturcenter, langs Christianshavns historiske kajarealer, foldes tidens spraglede byggeformer ud som kontraster til de aner som ikke mindst dette smukke og driftige københavnerkvarter fra Chr. 4´s tid udstråler. Arkitektfirmaet 3 x Nielsen bringer med deres aktuelle udstilling ”Mind your Behaviour” et begreb i spil, som fremhæver en af de væsentligste problemstillinger indenfor arkitektur, idet tidens verdensomspændende strømninger sjældent vælger at prioritere ”Mind your Behavior” –  tværtimod overruler de selviske udtryksformer, parret med de internationale tendenser, ikke så sjældent de lokalt forankrede byggetraditioner, og skikke, rundt om i verdens særprægede afkroge og tidslommer.

Hvor arkitektkapaciteter som Alto, Peter Zumthor, Renzo Piano, Jean Nouvel, danske Utzon, Lundgaard og Tranberg, Vilhelm Lauritzen, Vandkunsten m. fl.  trods deres markante arkitektoniske hovedanslag alligevel formår at underordne sig de enkelte byggegrunde, og faktisk intuitivt efterlever ”Mind your Behavior”- begrebet, så er det ellers mere reglen end undtagelsen i meget nybyggeri, at det bevidst skal skille sig 100 procent ud fra alt eksisterende.

Herunder ikke mindst 3 x Nielsen selv i deres seneste byggerier – som det fremgår af udstillingens mange imposante plancher og modeller– eksempelvis Tuborg Nord i Hellerup med deres hovedsæde til Saxo Bank og Kontordomicilet Horten, det forvredne dobbelt højhus Bella Hotel som kobles til Bella-centrets aktiviteter fra 2011 hvor det forventes færdigbygget, eller Landsbanki på Island, Barcode i Oslo, Rainbow i Dublin, Stadshuis Nieuwegein i Holland m. fl.

Skarpslebne zig-zag-former
Tidskriftsorienterede, og på et plan bygninger i vovede linier, på et andet plan iøjnefaldende at de ikke indgår i en sammenhængende byplanmæssig og historisk kontekst. Med de enkelte byggegrunde, deres omgivelser, nabokvarterer- og huse i fokus.

Do you Mind your Behaviour ?

En række af 3 x Nielsen´s mangesidede bygninger skiller sig dog ud herfra, eksempelvis det smukke Amsterdams Muziekgebouw, og fra udstillingen Der Kube i Berlin, projektet til ny retsbygning på Frederiksberg der forventes færdigt i 2012, Middelfart Sparekasse, samt ikke mindst husenes indre rumforløb med spetakulære samlende trappe- og foyer-arealer. Men gennemgående kredser denne udstilling selvbevidst om autonome bygnings-skulpturer. I tråd med 3 x Nielsen´s indledende ord til forståelsen af deres ”Building Behaviour” : ” Vi vil alle sammen gerne være originale, vi rynker på næsen af kopivarer og håber på en dag at opfinde den næste dybe tallerken (…)”.

Jørn Utzon skrev i 1947 sammen med arkitekten Tobias Faber om organisk arkitektur: ”Vækster i naturen (...) er opbygget af en masse små ens elementer af vidt forskellig art og karakter, der i kombination med sig selv eller andre giver en uendelig rigdom og storhed - i rumlig, stoflig, formmæssig og farvemæssig henseende. Man kan her begynde med det enklest mulige eksempel for at komme til klarhed over naturens og dermed også arkitekturens inderste væsen. Vi er selv opbygget af sådanne elementer, og hele vor tankeverden kan aldrig skabe noget, der ligger uden for naturens uendelige rigdom - så vi kan først ved den fulde forståelse og i kontakt med naturen stå helt frit til at skabe med vort eget personlige udtryk”.
Utzons tilgang til sine sårbart ”modellerede” projekter - såvel de realiserede som dem, der blev på papiret, er en diamentral modsatrettet arkitektur-opfattelse til  ”Mind your Behavior´s” festfyrværkeri af skarpslebne former. Opnået gennem en grundlæggende personlig beskedenhed og faglig ydmyghed, ikke mindst relateret til den enkelte byggegrund og dens særlige landskabelige træk og historie. Disse bevidst diskrete tilgange, som instinktivt synes at være primære udgangspunkter, kombineres så alligevel på magisk vis med overraskende rumligheder, som når blomsten folder sine kronblade ud i forårets golde vinterjord. Paradoksalt, men Utzons bygningsværker favner bredt såvel landskabeligt, byplanmæssigt som menneskeligt, og fremstår næsten som lokale geologiske strukturer.

Ikke mindst boligen Can Lis, på Mallorca, hvor husets endelige tegninger efter sigende først udarbejdedes efter byggeriets afslutning. Under opførelsesforløbet er byggeprocessen fulgt tæt, og der har løbende været korrektioner nøje afstemt husets forskellige udviklingsstadier - vurderet på stedet sammen med håndværkerne. Utzons umiddelbart uprententiøse byggekomponenter udspringer netop af hans mangeårige tanker omkring organisk arkitektur. Samlesæt af de simplest mulige byggekomponenter udtænkt til det enkelte projekt, og dette gælder såvel Sydney-operaen, parlamentsbygningen i Kuwait, Bagsværd Kirke i København, Can Lis og mange flere.

I relation til kunsten at skræddersy en bygning til en specifik grund, siges også Christian IV´s Rundetårn i København at være ”modelleret”  op. Højden blev ikke besluttet før i 1639, hele to år efter grundstens-nedlæggelsen, idet det var op til kongen at vurdere den endelige højde, efterhånden som murerarbejdet skred frem. Tårnets dimensioner skulle for enhver pris passe perfekt til lokaliteten. En viril  form for ”Mind your Behaviour” i storbyen, mens tidligere nævnte eksempel Can Lis er ”Mind your Behaviour” i krydsfeltet mellem skov og hav. Men alligevel to sider af samme sag i bestræbelserne på at skabe stolte, værdige bygningsværker.

 Og afgørende i tolkningen af begrebet Mind Your Behaviour

 

 

Arkitekturudstillingen ”Mind your Behavior” om 3 x Nielsen´s arbejder vises i DAC, Dansk Arkitekturcenter fra 13. februar - 13. maj 2010

 

Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk