Femern Bælt Kanalbyer - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Femern Bælt Kanalbyer - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Femern Bælt Kanalbyer - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Femern Bælt Kanalbyer - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Femern Bælt Kanalbyer - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Femern Bælt Kanalbyer - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Femern Bælt Kanalbyer - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København Femern Bælt Kanalbyer - Arkitekturværkstedet - Hans Peter Hagens - Arkitekt - København

Femern Bælt Kanalbyer

Udviklingsprojekt udviklet i samarbejde mellem LAG Lolland og Arkitekturværkstedet 2010-2013

Bygherre: Igangværende forhandlinger

 

Projektbaggrund

Femern Bælt Kanalbyer og det kommende tunnelbyggeri betyder at hundredvis af specialister og håndværkere har brug for boliger i forbindelse med byggeriet af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Boligerne er skitseret ud fra tanken om at etablere boliger, der får flere “liv”. Det første “liv” i den årrække tunnelbyggeriet står på. Her som gode boliger og minisamfund for de mange involverede i byggearbejdet. Det andet “liv” som attraktive ferie- og små familieboliger ved det nye Femern Bælt. Tanken er at i stedet for at opstille midlertidige boliger der alligevel skal nedtages - at opbygge bæredygtige og attraktive boliger med flere “liv”. Det er tanken at der i hver enklave etableres forgrønninger, spisehus, café og tv-stue samt muligheder for kajak-,båd- og cykeludlejning, fiskeri mv. Faciliteter der gør livet mindre monotomt for i første omgang bygningsarbejderne og sidenhen bearbejdes til rekreative tilbud for feriegæster og fastboende.
Projektet inddrager anlægsprincipper fra såvel asiatiske huse og strukturer flydende på vand, på søjler ud i vandet eller blot beliggende lige ud til hav, sø eller floder. En registreringsrejse i 2013 dokumenterer, hvorledes vi i Danmark og Skandinavien vil kunne lære heraf i disse miljøtider med vandstandsstigninger. Men også historiske svenske fiskerhuse og norske Rorbuer viser hvilke potentialer disse kanalbyer vil have i fremtidens danske landdistrikter.
 

Byggesystem

De enkelte enheder konstrueres i et rationelt byggesystem. Transporterbare enheder der opbygges i samlehaller i Nakskov og Holeby. Enhederne apteres endeligt på stedet nær Rødby Havn og siden hen på den tyske side af Femern forbindelsen.

Placering

Boligerne etableres i klynger som små enklaver i landskabet direkte ud til vand, på vand, eller flydende strukturer. Kanalerne etableres således at de også kobles op på eksisterende byer, som bl.a Rødby, der genskabes som havneby med kajarealer og sejlads, som historiske kort og fotos dokumenterer har været en del af dagligdagslivet tidligere. Den direkte adgang til vand, sejlads og fiskeri vil betyde store rekreative værdier for kanalbyerne.

Boligerne

Boligerne består af mindre konstruktionsenheder og samlesæt i primært træ med følgende mål : Bredde: 3,3 meter, Dybde: 2,4 meter og Højde: 2400 (Indre mål). Denne enhed kan med et utal af kombinationer stables og sidestilles til forskellige boligtyper alt efter behov. Boligernes træ er nordiske lyse træsorter, som giver en varm glød og behagelig overflader at røre ved, hertil kommer at boligerne får store glasarealer med direkte udsyn over vandet, mens der på tagene indplaceres solceller og små vindturbiner så selvforsyningsgraden optimeres. På tilkoblede terrasser er der trapper og ramper ledende til vandet, så der sejles direkte fra boligen.

 

 

Byggeri
*
Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk