Artikelsamling - med Hans Peter Hagens egne skriverier om arkitektur og byplanlægning

Interview: Henning Hummelmose
(Havnen II: Hver ting til hvert sted )

Information 25 maj 1999, 1 . sektion side 7

Af Hans Peter Hagens
Problemet er at finde investorerne, siger havnedirektøren.

Direktøren for Københavns Havn, Henning Hummelmose, har siden 1997
administreret de ca. fire mio. kvadratmeter langs Københavns kajarealer.
Hans daglige arbejde udføres fra Nordre Toldbod med direkte udsyn over nogle af de mest centrale og bedst fungerende havnearealer.
Hvad er din opfattelse af den store nordiske konkurrence om Københavns Havn i 1984, og hvorfor blev førstepræmien med dens helhedsgreb aldrig realiseret ? 'At vurdere havnen som en helhed, mener jeg, er fundamentalt galt, idet kvartererne fra Nordhavnen til Sydhavnen er så forskelligartede, at de kræver forskellig planlægningspraksis. Man kan ikke med en helhedsplan planlægge sig ud af alle disse problemstillinger.' Er du tilfreds med den arkitektoniske og byplanmæssige behandling af havne-arealerne i dag, jeg tænker eksempelvis på Kalvebod Brygge, Frihavnen eller Sydhavnen. Kan vi forvente os mere i denne stil?
'Man skal tænke på, hvad der har været tidligere på disse arealer. Flere af områderne har aldrig draget folk. På Kalvebod Brygge eksempelvis var det en øde motorvejsstrækning lidt barsk med ludere og lommetyve som jeg mener, i dag er blevet et kvalificeret og godt arbejdssted ved havnen. Og der bliver jo nu skabt en promenadestrækning for gående og cykler. I Sydhavnen bliver der en blanding af erhverv og boligbyggeri, som skal forenes bedst muligt. Godt boligbyggeri på højt niveau er rigtigt, hvis man ser på det i et langsigtet perspektiv, men problemet er finansielt, at finde investorerne som vil indskyde den fornødne økonomi. På særlige arealer går vi (Københavns Havn) ind og stiller specifikke krav,
eksempelvis på Langeliniekajen, hvor vi netop har solgt den yderste strækning til ATP, som skal til at opføre kontorbyggeri her. Vi har peget på, at en arkitekt-konkurrence skal danne grundlag for den endelige arkitektoniske udformning af dette snarligt kommende byggeri.' Jørn Utzon har engang sagt, at Amaliehaven var Dronning Margrethes geniale greb at hun var den rigtigt tænkende byplanlægger. Skal man gøre hele havnen tilgængelig for borgerne, og tror du, folk vil promenere ved eksempelvis Kalvebod Brygge ? 'Nej, jeg ville ikke selv vælge Kalvebod Brygge som stedet at tage på tur med min familie, men hver ting til hvert sted. Jeg holder meget af
forsvarets arealer, Kastellet eller Holmen, og ville nok foretrække et af disse kvarterer til dette formål.' Hvad er din holdning til formanden for Det Særlige Bygningssyn, professor og billedhugger Bjørn Nørgaards forslag om at danne Et æstetisk Havne-råd? 'Bjørn Nørgaard er både velbegavet og dygtig, en person som jeg har stor respekt for. Men hvad skal dette råd bedømme i forhold til eksempelvis Akademiraadet? Vi vil selvfølgelig altid lytte til gode råd, en dialog er vigtig.' Hvilke personer kan sikre en værdig behandling af hovedstadens værdifulde havnearealer?
'Staten har gjort meget allerede, ikke mindst på Holmen her i de seneste par år. På Kastellet er det en privat-person (A.P. Møller), som er gået ind med et stort engagement. Det er ikke Frankrig, med Mitterrand-virkningen, som vi har brug for her i Danmark. Her i landet er en anden indstilling, hvor tingene på fornuftig vis bliver forhandlet tilrette.' Henning Hummelmose slutter samtalen med at vise et computer-manipuleret foto, hvor Sydney-operaen er placeret i Københavns nordlige havneområde.
Måske en drøm om et unikt bygningsværk som han har til fælles med Tobias Faber?

Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk