Artikelsamling - med Hans Peter Hagens egne skriverier om arkitektur og byplanlægning

Interview: Tobias Faber
(Havnen I: Visionen der blev væk )

Information 25 maj 1999, 1 . sektion side 7

Af Hans Peter Hagens
Tobias Faber, en nestor i dansk arkitektur, finder udviklingen af Københavns Havn rystende.

Arkitekt og professor Tobias Faber har i 45 år engageret sig i kampen for
en storslået udformning af Københavns havnearealer. I 1984 var han en af drivkræfterne bag udskrivningen af en stor nordisk arkitekt-konkurrence de 42 kilometer havnearealer skulle forvandles til Byen ved vandet.
Hvad er historien bag konkurrence-udskrivningen, og hvorfor blev første præmien aldrig realiseret ? 'I 1954 under mit ophold i Boston og mine regelmæssige besøg i New York og Baltimore, oplevede jeg interessante nye indfaldsvinkler til havneproblematikken. Efter krigen i 1945, hvor anvendelsen af kajarealerne var drastisk faldende i disse byer, blev der i Baltimore og Boston taget beslutninger af initiativrige og fremtrædende forretningsfolk, teknikere og arkitekter, som førte til fornemme transformationer af disse byers havnearealer.' 'Jeg skrev efterfølgende en længere række artikler herom (bl.a. kan nævnes
artiklen Havnen som et festligt byrum stinkende mudderhul blev attraktiv havnefront, red.), som i 1983 førte til, at jeg blev udvalgt til dommer i en netop udskrevet nordisk arkitektkonkurrence om Oslos havnefront.' 'Deroppe var et centralt beliggende skibsværft á la vores danske B&W på Refshaleøen blevet nedlagt, og disse arealer skulle nu overgå til en ny havnefront, åbnende sig mod Oslos borgere. Allerede året efter konkurrencens afgørelse lå bystyrets lokalplan klar, og byggeriet kunne gå i gang. Med denne lykkelige udgang på regenerering af efterladte industriarealer her i Norden, fortsatte jeg skriveriet i Danmark om Københavns tilsvarende muligheder, og i 1984 var jeg medvirkende til, at
konkurrencen om Københavns havn blev udskrevet.' 'Arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Knud Fladeland vandt 1. præmie med et glimrende forslag, der rummede det for København meget savnede helhedsgreb for havnens fremtid, som blandt andet omfattede promenader med træer langs havneløbet, tilknyttet enkelte monumentalbygninger. Jørn Utzon blev foreslået som arkitekt til byens musikhus, som skulle ligge og spejle sig i havnens vand.'

FRIHED FRA SAG TIL SAG
'Alt tegnede perfekt, men efter et stykke tid blev der efter min vurdering begået en fatal fejl fra kommunen, der lod havnekonkurrencens konklusioner indgå i den daværende Kommuneplan uden nogen former for konkrete forpligtigelser. Kommunen ville for enhver pris have frihed fra sag til sag og modsatte sig hermed faktisk enhver overordnet planlægning, en situation som ikke har forandret sig i nogen af de senere tilkomne kommune-planer.
Siden har både kommunen, staten og Københavns Havn med direktør Henning Hummelmose i spidsen ikke gjort tilstrækkeligt for at forhindre, at havnen er blevet solgt bid for bid til projekter uden arkitektonisk kvalitet.' Hvad er din mening om den arkitektoniske og byplanmæssige behandling af havnearealerne i dag? 'Rystende. Dybt, dybt deprimerende at tage på udflugter til Kalvebod Brygge og Fisketorvet i Sydhavnen. For ikke at tale om Frihavnen, som er en tragedie med kun ganske få undtagelser. Hvis jeg skal fremhæve en positiv havnestrækning er det promenaden ved Amilienborg, det er en kolossal fin strækning, vidunderlig, med noget af den atmosfære man kunne ønske sig
flere steder.'
ÅBNET MOD VANDET
Jørn Utzon har engang sagt, at Amaliehaven var Dronning Margrethes geniale greb at hun var den rigtigt tænkende byplanlægger.
'Ja. Det er måske ikke så meget Amaliehaven i sig selv, men mere det, at byen er blevet åbnet mod vandet på en imødekommende måde. Det er et sted, man har lyst til at opholde sig.' Hvad siger du til formanden for Det Særlige Bygningssyn, professor og billedhugger Bjørn Nørgaards forslag om at danne et æstetisk havneråd? 'I og med at Københavns kommune har begrænset stadsingeniøren og stadsarkitektens beføjelser, finder jeg det utrolig vigtigt, at man har andre rådgivende instanser på højt niveau. Forslaget om Et Æstetisk Havne- råd kunne blive af stor betydning. At by- og boligminister Jytte Andersens har tilkendegivet sin positive interesse heri er desuden af stor vigtighed.'
Hvem kan sikre en værdig behandling af hovedstadens værdifulde havne- arealer?

Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk