Artikelsamling - med Hans Peter Hagens egne skriverier om arkitektur og byplanlægning

Frodigt boligbyggeri i Hørsholm
Berlingske Tidende 28 november 1999, 7. sektion, Boligen side 7

Denne serie af artikler om nærværende arkitektur i intimt samspil med de danske landskaber - begyndende i forrige århundrede med Erichsens Gård på Bornholm, dernæst en række københavnervillaer af arkitekterne Mogens Lassen og Knud Peter Harbø, gårdhusene i Helsingør og Fredensborg af arkitekt Jørn Utzon - rundes af med et næsten færdiggjort byggeri i Hørsholm som underbygger, at de tidligere så stolte danske boligbyggetraditioner ikke er druknet helt i de sidste årtiers intensive typehusbyggeri. Nærværende arkitektur ;,Oversigtsplanen viser, hvordan bebyggelsens boligfingre er udlagt i en frodig dialog med bakkelandskabet.

Af Hans Peter Hagens og Foto: Mogens Ladegaard
Utrolig tæt på Hørsholm bymidte og alligevel midt i et særpræget dansk bakkelandskab skyder i disse år en organisk boligstruktur op, hvor samhørigheden mellem landskaber og bygninger har været et helt grundlæggende aspekt. Vilhelm Lauritzens tegnestue har i et utraditionelt og nytænkende samarbejde med Kuben Byg A/S valgt at opprioritere de oprindeligt så stolte danske boligbyggetraditioner.
Let og elegant har Vilhelm Lauritzens tegnestue formgivet såvel en ny boligbebyggelse som det omkringliggende landskab, som et konsekvent og nødvendigt modspil til tidens trøstesløse typehuse.
At der tilmed er stor efterspørgsel og en god økonomi i det samlede projekt, som består af i alt 35.000 kvadratmeter fordelt på ca. 300 boliger, sender signaler om, at vore danske boligbyggetraditioner med et særdeles udtryksfuldt og fremtidsorienteret greb går bedre tider i møde.
Men her er ikke tale om egentlige typehuse - endnu i hvert fald. Men i bedste fald nogle huse som vil gøre tidens mange typehusfirmaer bevidste om, hvad der kræves for at skabe kvaliteter med langsigtede perspektiver, og med den alt for ofte savnede respekt for det danske kulturlandskab. Boligbebyggelsen er udlagt som livlige fingre i det skrånende terræn, med grønne græsklædte kiler, der grænser helt op til de enkelte huse og disses små terrasser. Hver finger samler sig omkring en mindre fælles pladsdannelse med pile- og rønnebærtræer, som rammer for nabotræf, leg, hundeluftning m.m. Det enkelte hus har en lille forhave og egen parkering mod ankomstgaden, mens det har et privat terrasseparti vendt mod det åbne landskab, beskyttet af fine læmure (som desværre ikke er blevet høje nok endnu, eftersom kommunen indtil videre har modsat sig den tiltænkte og mere beskyttende højde).
Husenes materialer udstråler høj byggeteknisk kvalitet: Her er tale om fuldmurede gule teglstenshuse med elegante zinktage med stående false, store velproportionerede vinduespartier udført af mahogny, samt mindre lette udhuse beklædt med det selvimprægnerende og dermed økologiske cedertræ. Alt sammen i et smukt neddæmpet formsprog og farvevalg, som alligevel får et meget livligt udtryk, idet husene forskyder sig både vertikalt og horizontalt i landskabet.
I denne sammenhæng er der skabt plads til mindre passager og kig imellem bolig-fingrene med overraskende landskabelige rumligheder.
Indvendig er der bevidst overladt en del ansvar til de enkelte beboere med hensyn til gulvenes materialer samt frit valg blandt HTHs køkkenelementer mm.
En principielt forståelig og velmenende løsning, men som også risikerer at påvirkes for kraftigt af HTH-køkkenets allestedsværende og glitrende sortimenter - sammenholdt med husenes i øvrigt utrolig høje standard, savner man ganske enkelt den gode håndværksmester i denne sammenhæng.
Men selve boligdisponeringen er meget funktionel og enkel, og man er ikke i tvivl om, hvor dejligt det vil blive at opholde sig der i dagligdagen. Tilmed også for allergikere, idet Astma- og Allergiforbundet har været inddraget i planlægningen fra en tidlig fase af.
Boligerne er imellem 2-3 etager, og der er flere forskellige størrelser alt efter beboernes/familiernes behov. Hver bolig har et stort gennemlyst stueareal, og der er åbent-plan-køkkener.
Hørsholm-byggeriet er opført med Kuben Byg som bygherre, og som her virkelig markerer et engagement i en arkitekturbehandling, som peger frem i tiden.
Danmark blev i efterkrigstiden især kendt for sit gode boligbyggeri og møbelkunst, men røg i 60-70erne ind i den meget lidt flatterende typehusbølge, som vi helt op til 90erne stadig har store efterdønninger af.
Forstadskvartererne til de fleste større danske byer fortæller denne historie, og typehusenes ringe byggetekniske kvaliteter dokumenterer behovet for nytænkning. I Hørsholm-byggeriet bør det fremhæves, at det for Kuben Byg har vist sig som en god investering at satse på kvalitet, idet efterspørgslen på boligerne er særdeles stor.
Vilhelm Lauritzens tegnestue repræsenterer en markant del af den bedste danske funkistradition, spændende fra det vidunderlige Radiohuset på Rosenørns Allé i København, flere af hovedstadens flotte lufthavnsterminaler m.m. Derudover står tegnestuen for såvel skoler, rådhuse og diverse andre boligbebyggelser, hvor der i denne sammenhæng bør nævnes en anden fin boligbebyggelse, opført i Hillerød i 1994, som resultatet af en konkurrence udskrevet af Nordisk Ministerråd og Energistyrelsen om lavenergibyggeri.
Bebyggelsen, der kaldes »Havrevangen«, består her af 50 boliger udlagt som stænger af 2-etages cedertræsbeklædte rækkehuse, forskudt fra hinanden på en måde, der ligeledes spiller fint op til områdets bakkede græsenge. Husene har en række fint integrerede miljøtiltag og er opbygget i materialer, der harmoner med både omgivelserne og disses vækster.
Hørsholmbyggeriet, hvis boligfingre opføres i etaper, er endnu ikke afsluttet og landskaberne ikke færdigbehandlede og tilplantede, men de første takter er slået an på markant og frodig vis.
Hans Peter Hagens er arkitekt med bygninger og havearkitektur som speciale.
De tidligere arkiteler om nærværende arkitektur har været bragt i Boligen den 22. august, 19. september, 10. oktober og 31. oktober

Billedtekst:
Hiphop siger husene, for de følger landskabernes terrænspring. Boligerne grænser lige op til bebyggelsens grønne græskiler, der som ledetråde bringer beboerne videre ud i områdets bakker, moser og skov. ;,Indgangsfacadens lille forhave og let overdækkede parkeringshalvtag fører ind i boligens gennemlyste stueareal, hvorfra udsynet til landskaberne åbner sig. ;,Husenes indgangspartier samler sig omkring en fælles grøn pladsdannelse - hver boligfingers samlingspunkt. Hvis fulde udstrækning fremgår tydeligere af bebyggelsesplanen. ;,Grønne passager med piletræer danner på udvalgte steder spændende åbninger mellem boligfingrenes pladsdannelser og det omgivende landskab.

Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk