Artikelsamling - med Hans Peter Hagens egne skriverier om arkitektur og byplanlægning

Nøgenhedens himmeldække
Berlingske Tidende 25 juni 2000

Verdensarkitektur. Fortsættelse af artikelserien om nogle af verdens mest udsøgtehuse. Om drømmehuse, der er blevet til virkelighed.


Af Hans Peter Hagens
Det nærmest uendelige og snehvide fjerduns-agtige skydække som ind imellem åbenbarer sig, kort efter flyveren er lettet og bryder igennem lagene af skyer, er et fint billede på den renhed og luftighed som Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) søgte i sin stringente arkitektur.
Ikke mindst i Farnsworth House opført 1946-1951 for bygherren Edith Farnsworth i USA, nærmere betegnet i Plano i Illinois, ikke så langt fra Chicago.

Et formsprog oprindeligt udsprunget af den majestætiske millionby Berlins mest deka-dente årtier, omkring 1920-erne, som epokegørende kontraster til hovedstadens utallige slotte, palæer, fornemme hoteller, stormagasiner, restauranter, cabareter, danse- og forlystelsessteder - alle i ornamenteret stil eller med klare historicistiske referencer til Europas konger og fyrsters fremherskende smagsdikteringer.
Sammenstillet med den særdeles grænseoverskridende livsførelse som var karakteri-stisk for Berlin helt op til 2.verdenskrigs udbrud - skildret lige på og hårdt i de berømte tyske malere Georg Grosz og Otto Dix's bidske billeder og portrætter - varslede Mies van der Rohes puritanske indfaldsvinkler forandringer.

Berlin var begunstiget med en intelligentsia uden mage indenfor stort set alle videnskabelige, forskningsmæssige, som kunstneriske kategorier - og midt i denne sydende heskekedel af verdenshistorie voksede nye syn på mennesket og dets muligheder frem - med arkitekturen som en væsentlig sparringspartner. Udover Mies van der Rohe udøvede arkitekt-kapaciteter som Peter Behrens, Walter Gropius, Erich Mendelsohn, brødrene Bruno og Max Taut, Marcel Breuer, Hannes Meyer alle i Berlin i årene op til krigens udbrud. En samlende tværfaglig instans blev Bauhaus-skolen beliggende et par timers kørsel uden for Berlin i den mindre by Dessau, hvor Mies van der Rohe og flere af de før nævnte arkitekter samarbejdede på tværs af de vante faggrænser med bl.a. Wasily Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Marianne Brandt m. fl.
Bauhaus lukkedes tidligt i 30-erne af Nationalsocialisterne - fotos dokumenterer hvordan de minimalistiske Bauhaus-signaturer erstattedes med noget nær oldgotiske tegn, og så var der kun en vej for lærerne og disses elever. Mies van der Rohe emigrerede i 1938 til USA.
2. verdenskrig betød ikke alene kolosale mennesketab, en fysisk ødelæggelse af Berlin og store dele af Tyskland, men også at den tyske intelligentsia var flygtet og havde bosat sig i lande, hvor der var plads til selvstændigt tænkende individer.

Takket være en generøs og forudseende amerikansk indstilling til dette europæiske flygtningeproblem, gav man ikke alene opholdstilladelser, men også konkrete opgaver og prestigefyldte undervisningsjobs. De europæiske arkitekter, med Ludwig Mies van der Rohe og Walter Gropius i front, foldede sig sammen med en række amerikanske kollegaer ud med idéerne opstartet i Tyskland.

Mies van der Rohe's radikale projekt til en glas-skyskraber så tidligt som 1919 beliggende ved Friedrich-strasse's mægtige banegård, og hans åben-plan-bebyggelser som blev internationalt kendte med Farnsworths House's nære slægtning Barcelona-pavillonen fra 1929, vakte intet mindre end begejstring hos amerikanerne.

Udover en fornem undervisningstitel på Institute of Tecnology i Chicago, udførte Mies van der Rohe nu stribevis af alt fra møbler, boliger, til skyskrabere - hvor de spinklest tænkelige konstruktioner og transparens blev de gennemgående karakteristikas. Farnsworth House er et ekstremt konsekvent udtryk for disse arkitektoniske eksperimen-ter.
Man skal være draget af af nøgenhedens tankegange, måske af nøgne mennesker, samt af tæt kontakt til de åbne landskaber - i omgangen med Mies van der Rohe's Farnsworth House. Glas på glas skaber husets elegante facade, som er fuldkommen omgivet af træer og græsklædte enge. Selve boligen er opbygget på 2 hævede plateauer, hvoraf det ene fungerer som en slags ankomst-terrasse, mens det andet rummer opholdsrummene og en tag-overdækket terrasse. Opholdsrum og soverum er placeret helt uden vægge, omkring en vådrums-kerne med toilet-og badefaciliteter samt køkken på den ene yderside. Taget bæres af 8 slanke stålsøjler i den ellers rene glasfacade. Hele enkelheden er placeret på en større naturgrund, der er en privat park.
Husene kølige og nogengange direkte hårde stil blev kopieret, og de utallige elendige kopier eller parafraser, førte efterfølgende til mange ødelæggelser verden over.

Håndværks- og detaljegraden i Mies van der Rohes bygninger gav netop hans arbejder en kvalitet, mens de mindre heldigt begavede arkitekter som blot overførte det overordnede formsprog uden tilpasning til de enkelte byers karakteristikas og selve funktionen af bygningen - fik ulykkerne til at rulle i 60-ernes og 70-ernes omgang med ikke så få kontorhuse, rådhuse, beboelseshuse, børnehaver mm.

Mies van der Rohe sluttede karrierecirklen i den by, hvor han havde været med til at starte århundredets nye arkitektoniske principper. I Berlin opførte han 1965-1968 Neue Nationalgalerie ved den totalt udbombede Potsdamer Platz, som havde været nabo til Hitlers Reichstag og fører-bunkeren. Tænk på Berlin uden krigsødelæggelserne - med dens endeløse række af historiske bygnings-værker i dialogen med Bauhaus-projekternes anderledes materialer og udtryk - hvordan metropolen med disse kontrasternes linedans var blevet lyst op. Det nøgne himmeldække i en vild og ekstra-vagant by blev aldrig levet fuldt ud.

Artiklen om er den fjerde artikel i forårets serie om verdensarkitektur. Den første artikel om Ray og Charles Eames eget hus bragtes 5. marts, den anden artikel om Gerrit Rietvelds Schröder Huis bragtes 2. april, mens den tredje artikel om Le Corbusiers Villa La Roche bragtes 14. maj.

Undertekster:
1. Farnsworth House opført 1946-1951 - hele enkelheden er placeret på en større naturgrund, der er en privat park.
2. Ankomstpartiet går direkte fra naturgrunden henover 2 travertin-beklædte terrasser.
3. Soverummet med seng og pejs, og om man vil med direkte udsyn.
4. (Historisk foto af Friedrichstrasse kort efter århundrede-skiftet ) :Det historiske foto af Friedrichstrasse kort efter århundrede-skiftet antyder den Berlin-stemning, som Mies van der Rohe's minimerede stål- og glas-arkitektur oprindeligt skulle have fungeret som markante kontraster til.
5. ( foto af Otto Dix's portræt-maleri) : Maleren Otto Dix's totalt usentimentale og usminkede portræt af journalisten Silvia von Harden fra 1926, tilføjer det historiske foto af Friedrichstrasse en del af den berliner-stemning, som måske har udspillet sig bag husenes facader.

Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk