Artikelsamling - med Hans Peter Hagens egne skriverier om arkitektur og byplanlægning

Sommerboligens have
Berlingske Tidende 21 januar 2001, 7 Sektion, BOLIG side 6

Boligen indleder her en artikelserie om frodighed med seks historier omsærlige bygge- og havetraditioner, hvor betydningen, af at mennesker leve og færdes i smukke omgivelser, har været af højeste prioritet. En hyldest til botanikken og væksterne - de levende mirakler, store som små - der hørertil alle vore boliger. Menigmands, kongens, sommerfolkets, videnskabsmandens og de dødes levesteder. Landskabsarkitekten Carl Theodor Sørensens runde kolonihaver i Nærum og disses små huse lægger for. Havekultur

Af Hans Peter Hagens
En have skal omgås med forsigtighed, nogle planter er indbydende bløde, andre har arsenaler af torne, for ikke at tale om de særprægede dufte.
Vidunderlige smagsoplevelser kan være i vente, men døden lurer også, hvis man kommer i skarntydens, pigæblets eller fluesvampenes intimsfærer. Der skal føles, duftes, selvfølgelig spises, og høres på vindens hvislen.
Erfaring og visdom er kodeord i denne sammenhæng.
Carl Theodor Sørensens celleformede kolonihaver i Nærum er udlagt som små runde laboratorier, hvor den enkelte haveejer netop kan få sine sanser kultiveret år efter år, efterhånden som man forstår at afkode planternes behov og trivsel. Den optimalt smagende gulerod eller skønnest duftende rose kræver viden, og erbødig dialog med vejrguderne.
Oplæringsprocessen i disse herlige laboratorier er på ingen måder tvang, men en underlig uforklarlig størrelse af drivkraft, som begynder, når man som barn har sat fingrene i jorden for første gang, og sidenhen de bittesmå frø.
Hvad hænder nu? Den forventningens glæde, som herved opstår, er en universal drivkraft på niveau med planternes egne ufattelige kræfter. Tænk på den stenhårde asfalt, som mange steder gennembrydes af små bløde græstotter, mælkebøtter eller svampe. Kræfter? Ja, det kan man få udviklet sin forståelse for ved at omgås Carl Theodor Sørensens levende laboratorier.
Carl Theodor Sørensen (1893-1979) udarbejdede i 1948-52 Haveforeningen for Nærum og omegn - beliggende på Nærumgårdsvej 73 på en kuperet grund tæt ved Mølleåen og Dyrehaven. Hvilket resulterede i den yderst organiske helhedsplan med knap 50 sprudlende runde haver, bundet sammen af frækt snoede stiforløb kun afgrænset af hække.
De omkransende hække består af bøg, tjørn, mirabel, avnbøg og liguster, hvis højder varierer fra ca. 1 meter til 2-3 meter på de højeste steder.
Bag hækkene udfolder laboratorierne meget forskelligartede eksperimenter med såvel beplantninger, som arkitektur. Udover selve kolonihavehusene ses flere jordlodder med drivhuse, nogle med en lille sø, vindrue-pergolaer, kæmpe solsikker, udendørs bærndeovne/pejse og mange andre rummelige tiltag.
Hvert enkelt runde jordlod rummer en helt og holdent privat zone, kun for familie, venner og indbudte gæster. Og idet det bemærkes, at hækkene ikke grænser op til hinanden, vil man opdage den første geniale fordel herved, nemlig, at naboerne ikke behøver at slås om højder, udseender, træer og indkig. Den næste geniale fordel er de slyngede udenomsarealer imellem hækkene, der fungerer fremragende til børnenes leg og som fælles mødersteder for de voksne, dyrene, fuglene m.fl.
Alt i alt en uhyre jordbunden enkelhed, som der skal værnes om, idet enkelte af kolonihavehusene og skurene i dag har vokset sig lidt for store og dominerende. Heldigvis er det samlede kolonihaveanlæg blevet fredet, så de kommende generationer også gives mulighed for at opleve det oprindelige idégrundlag.
De meget menneskebevidste og fintfølende udgangspunkter, som ligger til grund for kolonihaverne i Nærum, har ikke alene sit udspring her. Især er de nært beslægtet med C. Th. Sørensens tanker om skrammellegepladser til børn.
Måske noget nær en primitiv idé igen, og dog alligevel er filosofien så indlysende rigtig og anvendelig i børnenes universer, at der bliver tale om psykologisk sans på et usædvanligt højt niveau.
Skrammellegepladserne aktiverer på samme måde som kolonihaverne den menneskelige psykes bedste sider. Børnene gives friere spillerum, noget de færdigkøbte legestativer med brugsanvisninger til hvordan, der leges mest hensigtsmæssigt i dem, slet ikke kan hamle op med.
Tilhørsforholdet ved at have været med til udformningen - med skævheder, blå mærker og skrammer, rablende indfald, måske sammen med naboens søn, eller mor og far - må ikke underprioriteres.
Vi er i et andet menneske-laboratorium fra C. Th. Sørensens hånd. Hans første skrammellegeplads, der realiseredes i 1940 i Emdrup lidt uden for København, blev ikke uden grund lidt af et tilløbsstykke. Og det var ikke kun børn som løb til, nyheden gik verden over.
Af øvrige arbejder udført af C. Th. Sørensen kan bl.a. nævnes Århus Universitetspark, Domkirkepladsen i Kalundborg, og en længere række parker og haver rundt om i det danske land.
Derudover havde C. Th. Sørensen stor betydning som lærer, og som den første danske professor i have- og landskabsarkitektur, på Kunstakademiets arkitektskole i Købehavn.
Hans Peter Hagens, arkitekt med arbejdsområder, der spænder fra almindelige byggeopgaver, ombygninger af bevaringsværdige huse, til landskabs- og haveplanlægning.
Artiklen er den første artikel i forårets serie om frodighed.
Læs også anmeldelsen af trebindsværket, Danmarks Havekunst side 10

Billedtekst:
Oval på oval rammer de herlige kolonihaver ind, så hver enkeltdyrkningsområde er klart adskilte. Herved opnår man, at hækkene mellemovalerne ikke grænser op til hinanden, hvorfor naboerne ikke behøver slås omhøjder, udseender, træer og indkig.De slyngede udenoms-arealer imellem hækkene fungerer fremragende tilbørnenes leg og som fælles mødesteder for de voksne, dyrene fuglene m.fl.Selv hækkene består af bøg, tjørn, mirabel, =avnbøg og liguster, og højdernevarierer fra ca. 1 meter til 2-3 meter på de højeste steder.Kig ind i et af kolonihave-anlæggets mange små laboratorier.Grundplan af det samlede kolonihaveanlæg med dets mange ovaler, der fremstårsom en organisk cellemønster.

Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk