Artikelsamling - med Hans Peter Hagens egne skriverier om arkitektur og byplanlægning

Debat: Farcen fortsætter
Information 13 april 1999, 1 . sektion side 6

Af Hans Peter Hagens
Fisketorvet i Københavns Sydhavn skamferes med arkitektur på lavest tænkelige niveau.

På Fisketorvets afventende havnearealer vil der i de kommende år blive opført et Cinema Center og et Shopping Center på intet mindre end 70.000 kvadrat-meter.
De gigantiske dimensioner modsvares dog ikke af et tilsvarende højt byggeteknisk niveau, tværtimod er her endnu engang tale om en nonchalant behandling af københavnernes dyrebare havnearealer, helt ude af trit med områdernes fuldkommen enestående muligheder. Ordet ambitiøs er tilsyneladende blevet tabu, når det drejer sig om Københavns havn.
Projektet til Fisketorvet viser igen med al tydelighed, at formanden for Det Særlige Bygningssyn, professor og billedhugger Bjørn Nørgaards forslag om at danne Et æstetisk Havneråd, ikke alene er en god idé, men simpelthen en påkrævet nødvendighed.
Udover Fisketorvet er Kalvebod Brygge, flere steder i Sydhavnen og i Frihavnen ved at få ødelagt sine helt indlysende byplanmæssige potentialer dispositioner som vor eftertid vil finde utilgivelige, og som vil blive nærmest umulige at rette op på.
Denne byplanmæssige havne-farce må og skal stoppes nu, og erstattes med en langsigtet æstetisk og økonomisk tænkning på højeste niveau.
Havnefrontens Venedig-potentiale kan med indsigt transformeres til hovedstadens mest attraktive områder overhovedet.

KØBENHAVNS HJERTE
Forslaget om Et Æstetisk Havneråd bør derfor tages meget alvorligt. By-og boligminister Jytte Andersen har allerede tilkendegivet en positiv interesse, hvilket må hilses yderst velkomment. Dog synes misrøgten af havnearealerne nu så alvorlige, at en samlet regering burde gribe ind med omgående virkning.
Her er tale om akutte hjerteproblemer regeringsbyen Københavns historiske hjerte, havnen og havnekvartererne, overlades igen og igen til institutioner uden forståelse og respekt for hvad de har mellem hænderne.
Fisketorvets arkitektoniske ambitioner hvis man overhovedet kan tale om sådanne udstråler sammen Kalvebod Brygge og Sydhavnen ihvertfald ikke hverken æstetiske eller økonomiske langtidsperspektiver

Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk