Artikelsamling - med Hans Peter Hagens egne skriverier om arkitektur og byplanlægning

Arne Jacobsens sans for linser
Berlingske Tidende 10 februar 2002, 6 Sektion, BOLIG side 1

Arne Jacobsens private boliger og haver er spændende at observere, fordi de måske fortæller allermest om personligheden bag arkitekten. Han tegnede selv de huse, familien gennem tiden boede i, ligesom han tegnede mange enfamilies huse. Huse der lever en mere anonym tilværelse i dag end hans store internationalt kendte projekter.

Af Hans Peter Hagens
Linsen var efter sigende Arne Jacobsens yndlingskage. Den så ikke ud af noget udadtil sammenlignet med de højt belagte flødeskumsdrømme, men smagte fantastisk når tænderne blev sat i den.
Måske med paralleller til ikke så få af hans bygningsværker, som udadtil afspejler en vis kølighed, mens de indre rumforløb byder sig til med høj materialebevidsthed, personligt design helt ned til de mindste detaljer som tekstilerne, belysningen, bestikket og vand-armaturerne. Og så endelig ikke at forglemme: væksterne. Masser af grønne vækster og udvalgte blomster, nøje tilpasset de enkelte huses arkitektur, uanset om det var i skyskraberen SAS-hotellet, Danmarks Nationalbank, eller hans boliger, store som små.
Ikke mindst hans private boliger er spændende at observere, fordi de måske fortæller allermest om personligheden bag en af de mest udøvende danske arkitekter overhovedet - og vigtigt, idet det bestemt ikke er en selvfølgelighed, at arkitekterne har lyst at bo i egne huse. Vel et første signal om kvaliteten og seriøsiteten i en arkitekts arbejdsgang.
Arne Jacobsen skabte i 1928 en mindre bolig og have til sig selv på Gotfred Rodes Vej i Charlottenlund, et ganske stilfærdigt byggeri der blev muret op, pudset og siden hvidmalet i et formsprog, der var med til at varsle funktionalismens begynden i Danmark. Såvel huset som haven var kun den tidlige begyndelse til hans langt mere spændende måder at kombinere bygnings- og havekunst på.
Fra midten af 1940’erne og knap ti år frem opførte Arne Jacobsen Søholm-bebyggelserne i Klampenborg med direkte udsyn til Øresund, og to minutters gang fra stranden. Her boede han den resterende del af sit liv, i det yderste hus mod Strandvejen omgivet af en vidunderlig have med hundredvis af forskellige planter - fordelt mellem solterrasser, forskudte stiforløb og raffinerede hække i forskellige højder. Her når arkitektens og havemandens tænder til linsens créme: haveanlæggets mangfoldighed, begejstringen, kompositionen, planterne - personligt hjembragt fra såvel Danmark som udland - viser vejen til passionerne.
Dette åndehul fungerede ikke alene som Arne Jacobsens eksperimentarium, hans tegnestue havde også til huse der i en årrække.
Hans sommerbolig i Gudmindrup Lyng i Odsherred, fra 1938, kan også anskues som et slags eksperimentarium. Et fint lille krummet hus med små elegante raffinementer, hvis helhed igen er i en tæt dialog med væksterne og det omkringliggende landskab.
Hus, have og landskab er tre sider af samme sag. Arne Jacobsen vidste det, og prioriterede det højt.

Det gule murstenshus
I en mindre periferi omkring hans egne boliger realiserede han en længere række private villaer i Ordrup, Charlottenlund, Hellerup og Klampenborg - for folk som kunne se kvaliteterne i hans arbejdsgang.
Umiddelbart ganske almindelige, jordbundne boliger i tidens traditionelle materialer - med gult tegl som hovedindslaget - men med mange små særpræg som varslede, at hans stil var på vej til at tage en ganske markant drejning.

Arne Jacobsens Fremtidens Hus fra 1929
blev en personlig del af den
funktionalisme-strømning som var i voldsom gære i hele Europa, og var hans levende tolkning heraf - med raffi biler, sprudlende farver, helikopterlandingsplatform på taget og egen badebro. Spring ud! Det meget teknik-orienterede, og samtidig virkelig musiske udtryk i Fremtidens Hus blev et væsentligt fundament for hans kommende storproduktion af byggerier, såvel herhjemme som i udlandet.
Hans Peter Hagens, arkitekt med arbejdsområder spændende fra nybygningsopgaver, ombygninger af bevaringsværdige huse, til landskabs- og haveplanlægning.

Billedtekst:
Foto: Mogens Ladegaard m.fl.

Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk