Artikelsamling - med Hans Peter Hagens egne skriverier om arkitektur og byplanlægning

Debat: En fredning tilsidesættes
Politiken 31 marts 1996, Kultur og debat side 10

Af Hans Peter Hagens
Kommentar af Hans Peter Hagens, arkitekt
At man efter flere års kampe for bevaring af 'Stærekassen' vælger en løsningsmodel for Det Kongelige Teaters udvidelse, som indebærer, at denne særprægede og unikke bygning nu skal pakkes ind i glas, forekommer uforståeligt og overordentligt svært at argumentere for rent funktionsmæssigt.

Jeg opfatter den norske vinderarkitekts model af udvidelsen som direkte misvisende, idet han ikke fremviser sit ellers flotte projekt beklædt med facader. Projektet vil givetvis fremstå helt anderledes kompakt beklædt med glas helt op til 34 meters højde, for slet ikke at tale om de komplicerede bygningssammenstød mellem disse kolossale glaspartier, 'Stærekassen' og de eksisterende bygninger i Tordenskjoldsgade. Efter at have studeret alle konkurrenceprojekterne mener jeg, at man har forbigået et smukt og enkelt projekt af arkitekt, professor Henning Larsen, som på raffineret vis opnår høje arkitektoniske kvaliteter, der på samme tid respekterer dette særlige historiske område i København.

Frem for på helt overdramatiseret vis at overdække Tordenskjoldsgade med et 34 meget højt foyerrum, bibeholder Henning Larsen som den eneste gaden, men opnår med et fremragende greb samme 'foyervirkning'. Han vælger at fremhæve dette 'ny teaterstrøg' i form af en udsøgt lyssætning placeret i gadeniveau, så hele bebyggelsen fremstår i et supermoderne formsprog i en fin balance med de omkringliggende huse.

Hele konkurrencen giver mindelser om musikhuskonkurrencen, hvor man igen kan diskutere, om det er forsvarligt (og gennemtænkt) at bygge så voldsomt stort på en grund, som virker alt for lille. Så vidt jeg har hørt meldte den verdensberømte engelske arkitekt Norman Foster afbud til konkurrencen, idet han vurderede rammerne for dette byggeri alt for begrænsende.

I betragtning af hvor mange fantastiske bebyggelsesmuligheder, vores havnefront byder på, er det trist, at man endnu en gang har valgt en grund, som ikke er sublim. Når Danmark nu endelig har besluttet at ville skabe et mesterværk og oven i købet har fået finansieringen på plads.

Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk