Artikelsamling - med Hans Peter Hagens egne skriverier om arkitektur og byplanlægning

Debat: Arkitektur: Ikke operahus i en baggård
Politiken 11 april 2000, Kultur og Debat side 5

Af Hans Peter Hagens og Peter Zinck, arkitekter
Med publikumsmagneterne Sydney-operaen og det nylig færdiggjorte Guggenheim-museum i Bilbao i baghovedet forekommer det rystende snusfornuftigt, at Det Kongelige Teater og Operahus begge skal opføres i noget som - i den store byplanmæssige sammenhæng - må betegnes som arkitektoniske baggårde.
Uanset hvilke driftsøkonomiske baggrundsaspekter der nævnes som argumenter for de to udvalgte placeringer på henholdsvis Turbinegrunden løbende fra Adelgade til Borgergade, og så Tivoligrunden, forekommer løsningsmodellerne som både økonomisk og kvalitetsmæssigt kortsigtede investeringer.
I placeringsdiskussionen går regeringen ganske enkelt rundt om den varme grød igen og igen. De helt indlysende og storslåede byggegrunde tales der kun om, men kun tales om, præcis som den generte beundrer der ikke tør se sin udkårne direkte i øjnene. Ingen har indtil nu vist den nødvendige faglige autoritet og viljestyrke som altid har været nødvendig for realiseringen af den mest dragende arkitektur verden over.

Det er sagt mange gange før, og kan tilsyneladende ikke siges ofte nok.
Så betydningsfulde kulturinstitutioner må og skal placeres værdigt, og mulighederne er reelt til stede. På den selvstændige ø, Christiansholm, be- liggende midt i havneløbet - hovedstadens blå livsnerve - kunne operaen få såvel vandspejlinger, egen landgangsbro, storslået ankomstplads, uafhængige parkeringsfaciliteter som allerede foreslået af flere kompetente fagfolk.
For enden af Sankt Annæ Plads ved Kvæsthusbroen, mellem de nuværende Bornholms- og Oslo-færger ligger ligeledes en fremragende byggegrund og afventer sin mulige forvandling. I førstepræmie-forslaget til Københavns store havnekonkurrence i 1984, foreslog arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Knud Fladeland Nielsen netop denne grund udpeget til byens Operahus.
Med deres forslag, der rummede det for København så savnede helhedsgreb for havnens fremtid, indplaceredes operaen her med direkte gangforbindelser til promenader af træer, som skulle have kædet byen sammen med vandet.

Selvom flere danske politikere tydeligvis ikke tør se arkitekturens betydning i øjnene i denne vigtige byggesag, vil en arkitektonisk ambitiøs plan for Det Kongelige Teater og Operaen kunne få samme betydning for Danmark, som Sydney-operaen og Guggenheim-museet har haft for disse bygningers respektive lande.

Arkitekturværkstedet Strandgade 30, st.tv 1401 København K tlf 33 13 27 25 www.arkitekturvaerkstedet.dk