Hans Peter Hagens CV

Hans Peter Hagens, arkitekt MAA, Født 12.03.1963

Uddannelse
Afgangseksamen fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København i 1990 under arkitekt, professor Boje Lundgaard. Afsluttet efter 5,5 års studietid med bygningskunst som gennemgående speciale.


Tillidshverv

Formand for Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg 2002-2004,
Bestyrelsesmedlem af Statens Kunstfond 2002-2004,
Bestyrelsesmedlem af Københavns Torvelaug 1998-2006,
Formand for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 2008,
Bestyrelsesmedlem af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 2006-2008,
Medlem af Det Grønne Råd Kbh.s Kommune fra 2006-2008,
Bestyrelsesmedlem af Københavns Citycenters Bedre By Gruppe 2005-2014,
Bestyrelsesmedlem af tænketanken Kesera 2002-2005,
Medlem af Det Kgl. Akademi for de skønne Kunster 2009-2014, 2017-2023
Medlem af Akademiraadet 2010-2011,
Øverste ansvarlig for Havnebutikkens deltagelse på 9. Internationale Arkitektur-Biennale i Venedig 2004, i regi af Statens Kunstfond,
Udpeget som medlem af den i januar 2003 nedsatte følgegruppe om, Byens Grønne Områder og Øvrige Byrum, som Miljøministeren udbedte Landsplanafdelingen og FLS om at gennemføre,
Fagdommer i Akademisk Arkitektforening og i byplankonkurrence i Vietnam 2012/13.


Ansættelser

1990-91: Lars Asklunds arkitektkontor, Malmö, Sverige. Opgaver udført: museums-projekt i Malmö, boligbyggeri i Stockholm, kontorbygninger ved Limhamns havnefront.
1992: Dörken und Heise architecten, Berlin, Tyskland. Opgaver udført: 2 konkurrencer om boligbebyggelser i Berlin, samt medvirkende til projekteringen af en børnehave.
1993: Zivkovic Associates Architects, New York, USA. Opgaver udført: medvirkende til projekteringen af ombygning/restaurering af Valley high farms i Connecticut, samt i mindre omfang ombygning af eksisterende bygning i New York.
1993: Boje Lundgaard og Lene Tranbergs tegnestue i Kbh. Opgave udført: Das Gesunde Haus - konkurrence om boligbebyggelse efter økologiske byggeprincipper i Aachen, Tyskland.
1996: 6 måneders ansættelse hos arkitekt, professor Knud Peter Harboe. Opgave udført: projektering af trykkeri og kontorbygning for dagbladet Berlingske Tidende på Avedøre Holme i Kbh.CV: Selvstændigt udøvende arkitekt fra 1990-2020                            Se også: Kraks Blå bog www.blaabog.dk

Arkitekturværkstedet etableredes som firma i eget navn i 1993 - med opgaver spændende fra traditionelle arkitekt- og håndværksopgaver, design, til landskab- og haveplanlægning. Herunder arkitekturskriveri til dagspressen og fagblade:

Udstillingsbygning/skulpturpark. Projekt til udstillingsbygning/skulpturpark placeret ved Askeby på Møn, udført for Berlin-kunsthandleren René Block i 1992. Ankomst til udstillingsbygningen, placeret midt i en lund af æbletræer, fremstår som en lang mur med diverse relieffer/murmalerier. Indvendigt består udstillingsrummene af svagt hvælvede rum med markante buede ovenlys. Herudover diverse ombygninger i eksisterende hus. Se Byggerier

Statens Museum for Kunst. To forslag til konkurrencen om udvidelsen af Statens Museum for Kunst. Et i samarbejde med ingeniør, professor Erik Reitzel: Intet sted i verden findes der en udstillingshal, der kombinerer byens rum og produktion med alt hvad det indebærer af berøringsflader til trafikken - dette forslag går ud på at opføre en bygning, der er en kombination af en udstillingshal og en S-togs-holdeplads. Udvalgte S-togslinier passerer via et glasrør igennem udstillingshallen, og hvis folk ønsker det kan de stige af og på, midt blandt udstillingsobjekterne. Denne 4000 kvadratmeter store udstillingshal tænkes konstrueret med flytbare hængende etager - indbyrdes forbundet af spinkle gangbroer, trapper og elevatorer - hvorfra man kan gå på oplevelse i de forskellige udstillingsverdener (beskrevet ved flere lejligheder i Politiken). Et andet forslag udførtes i samarbejde med kunstmaleren Nils Erik Gjerdevik. Se Byggerier

En paradishave til hver by i Danmark. Projektet En paradishave til hver by i Danmark tager udgangspunkt i at skabe en række poetiske haver/åndehuller i alle større danske byer. Som et eksempel er Københavns have udformet som en særlig paradis-ø placeret i havneløbet ved Holmen. Paradishaverne bliver ’moderne billeder på planteskolerne’. De skabes ud fra æstetiske, økologiske, klimatiske og praktiske overvejelser af højtuddannede fagfolk – på en måde så de stimulerer de fem sanser at se, lugte, smage, høre og føle på mest fremragende vis. Beskrevet udførligt i artikler fra hhv. Politiken og Berlingske Tidende. Se: Byggerier og Artikelsamling

Danmarks Mobile Udstillingspavillon - projekt til et 1000 kvadratmeter sammenklappeligt museum i 5 etager. Udarbejdet i 1994 i samarbejde med ingeniør, professor Erik Reitzel for daværende Kulturminister Jytte Hilden. Model 1:20, samt tegningsmateriale fremvist på en række udstillinger i kbh. , projektet beskrevet i artikler fra hhv. Berlingske Tidende, Politiken, information, samt Arkitekten. Se Byggerier

Det Danske Hus for Kunst og Videnskab. Et 6000 kvadratmeter kulturelt og videnskabeligt kraftcenter på Bryghus-grunden i Kbh. - indeholdende en uhyre slank glasskyskraber på 9 x 9 meter med gæsteboliger med storslået udsyn over hovedstaden og havneløbet. Se Byggerier
Projektet udvikles i en arbejdsgruppe bestående af Cand. polit. Nicolai Peitersen og under-tegnede, efter at have beskrevet idéerne i en kronik i Berlingske Tidende i sommeren 1998. Projektet blev i august 1999 fremlagt i Instituttet for Fremtidsforskning, hvor det i forlængelse heraf publiceres som tryksag af tænketanken Kesera. Projektet drøftedes med Biofysiker og nobelpristager Jens Christian Skou i oktober 1999 i relation til oprettelse af projektkomité. Projektet er stadig i planlægningsfasen, og vil nu blive indarbejdet i sammenhæng med Københavns Vidensbørs, sidstnævnte planlagt og udarbejdet af Nicolai Peitersen i forbindelse med Kesera´s virke. Selv medlem af Kesera fra tænketankens begyndelse, samt bestyrelsesmedlem fra 2002-2005. For yderligere oplysninger se: Byggerier og Artikelsamling

Parkprojekt. Udarbejdelse af parkprojekt til Skovgård i Hørsholm for Sofus og Hilda Svane. Omlægningsprojekt af ca. 20 tønder stort landbrugsareal til park. I samarbejde med forstkandidat Jørgen Nimb Lassen.

Ambassadekompleks i Berlin. Forslag til konkurrencen om et fælles ambassadekompleks i Berlin. Se Byggerier

Bornholms Kunstmuseum. Forslag til konkurrencen om et nyt kunstmuseum ved Helligdomsklipperne udført i samarbejde med arkitekt Anne Beim. Se Byggerier

Landboliger. Diverse projekter til private huse, samt en række tilbygninger og ombygninger. Herunder projekt til en sommerbolig til Politikens arkitekturskribent Henrik Sten Møller på Møn, samt en 100 kvadratmeter tilbygning for kunstmaleren Lars Ravn.

Artikelserie til Politiken i 1997 om Kbh.s muligheder og umuligheder. En række visioner til Kbh. beskrevet udførligt i tegning og tekst. Herunder eksempelvis boligbebyggelsen De hængende haver i København placeret ved havnefronten, 2 nye overdækkede markedshaller på Israels Plads, samt den før beskrevne udstillingshal med S-togene kørende igennem et glasrør - med en af/påstigningsplatform midt blandt udstillingsobjekterne. Se sagerne under punkterne Byggerier og Artikel-samling

Havekulturbyen. I 1997 opstartedes projekt Havekulturbyen - Nye bosætningsformer i landdistrikterne. Havekulturbyen er en prisbillig bosætningsform, med nyudviklet form for typehuse, samlet omkring større grønne friarealer i flersidig drift. Projektet er et alternativ til traditionelle parcelhusudstykninger, og er samtidig en plan for genbrug af bevaringsværdige landbrug og etablering af mindre erhvervsmuligheder i landdistrikterne. Projektet er udført i samarbejde med forstkandidat Jørgen Nimb Lassen, landskabsarkitekt og professor Jørn Palle Schmidt. To kronikker i Politiken om hhv. danske typehuse op gennem historien bragt i 1998 under titlen Bygninger er Kæmælioner og en i 2004 under titlen Bo med en ko eller to. Se : Byggerier, www.havekulturbyen.dk og Artikelsamling

Københavns havnefront. Egne projekter til Københavns havnefront vist TV på Danmarks Radio´s Kulturjournalen af Adrian Hughes. Indslaget omfattede Hovedstadens hængende haver og Det danske Hus for Kunst og Videnskab.

Kronik til dagbladet Information. Med titlen Arkitekturens Kunst. Se Artikelsamling

Kunstindustrimuseet. Projekt til sammenklappelig og multifleksibel udstillingsstruktur (ca. 800 kvm.) udarbejdet sammen med ingeniør, professor Erik Reitzel til Kunstindustrimuséet (v. direktør Bodil Busk Laursen) samt Ørestadsselskabet i forbindelse med planlagt udstilling om Københavns Metro.

Bolig i Køng. Fuldkommen ombygning af 140 kvadratmeter ældre landejendom, beliggende i Køng på sydsjælland, med bl.a. dobbelthøjt atelierrum. Projekt udført i samarbejde med Eduard Troelsgårds rådgivende ingeniører v. Svend Jacobsen. Desuden sideløbende ombyg-ningsprojekt for samme bygherre af 110 kvadratmeter lejlighed i fredet bygning i Lille Strandstræde i København. Se Byggerier

Udsigtsborg og klangrum på Farø. I 1998 opstart af projekt til musikpavillon på Farø udarbejdet i samarbejde med komponisten og kunstneren Henning Christiansen. Udstillet på Kunstmuseet Køge Skitsesamling fra januar-april 1999, samt beskrevet i bog udgivet af Statens Kunstfond i regi af Henning Christiansen. Se Byggerier

4 artikler til Bornholms Tidende om byggeskik i landdistrikterne og i de danske sommerbyer. I 1998 tilsvarende 6 artikler om lignende emner til månedsbladet Ejendomsmægleren for Dansk Ejendomsmæglerforening. Se Artikelsamling

Torvehallerne på Israels Plads. I samarbejde med særlig komité nedsat til realisering af projektet. Komitéen bestående af forfatteren Iselin C. Hermann, advokat Bonnie R. Mürsch, redaktørJacob Ludvigsen, samt undertegnede, mundede i 1998 ud i stiftelsen af Københavns Torvelaug. Projekt beskrevet udførligt i Politiken, Børsen, Berlingske Tidende, Dagbladet Aktuelt, Weekendavisen, Jyllandsposten, samt i radio og TV.  Københavns Kommune gik aktivt ind i projektet efter enstemmig Bygge- og Teknikudvalgs-beslutning i maj 2000, samt efter at Københavns Torvelaug havde fået private investorer til at interessere sig for sagen. Efter en række legat-tildelinger blev det muligt at udføre detaljerede modeller af Israels Plads med de 2 nye torvehaller. I maj 2002 vedtoges uden indsigelser det endelige forslag til lokalplan for Israels Plads med de nye torvehaller af hhv. Københavns Kommunes Bygge-og Teknik-udvalg, Økonomiudvalget, samt Borgerrepræsentationen. I 2006 sendte Københavns kommune Arkitekturværkstedets projekt med detailtegninger i EU-udbud, i 2009 valgtes Jeudan A/S som byg- og driftsherre, 2.sept. 2011 indviedes torve-hallerne officielt. Se : Byggerier og www.torvehallernekbh.dk

Teatret Kaleidoskop (i dag navngivet Teater Grob). Nyt facade-og trappeparti til teatret Kaleidoskop (v. bygherrer Mikkel Harder Munck-Hansen og Martin Tulinius), beliggende ud til Nørrebrogade i København. Ny granittrappe, samt vindues- og dørpartier til teatret med særlige glasskabe til rekvisitter, plakater mm. udført med trærammer/klart glas/sandblæst glas. Se Byggerier

Rosenpark. I januar 1999 udførtes landskabsprojekt til Danstrup beliggende 2 km fra Fre-densborg, for Birgit Hundebøl. Ud af en 10 hekter stor grund skal 2 hektar omlægges til et særligt have/ parkanlæg, som skal kunne anvendes til såvel pryd som nytte. Hertil kommer anlæggelse af diverse stiforløb, vandbassiner/spejldamme, granitbænke samt særlig parke-ringsplads. Desuden er det foreslået at en nu rørlagt å på sigt synliggøres påny, samt at en mindre sø får udvidet sit areal betydeligt.

Falling Water, Maison de Verre, Casa Gilardi, Can Lis. I foråret 1999 artikelserie til Berlingske Tidende om verdensarkitektur - beskrivende udenlandske drømmehuse, som er ble-vet til virkelighed, som eksempelvis Falling Water, Maison de Verre, Casa Gilardi, Can Lis. I efteråret 1999 i forlængelse heraf en artikelserie med seks historier om danske arkitektur-perler. Efterfølgende enkelte udstillingsanmeldelser. Se Artikelsamling

Gæste-arkitekturanmelder på dagbladet Informationmarts-juli 1999 i orlovsperiode for avisens daværende arkitekturskribent. Se Artikelsamling (kun udvalgte artikler, ingen anmeldelser figurerer her)

Fonden Kulturbro 2000.I april 1999 kom Fonden Kulturbro 2000 på Louisiana i Humlebæk, ved Annesofie Becker og Martin Christiansen, med realiseringsplaner for Den Mobile Udstillingspavillon som er beskrevet tidligere. Projektet redesignes i denne sammenhæng til netop deres brug. Ny model og reviderede tegninger blev udarbejdet. Se Byggerier

Gårdsaneringsprojekt på Frederiksberg. Fra 1999-2001 realisering af gårdsaneringsprojekt på Frederiksberg, Mariendalsvej 29-37, hvor der er blevet anlagt et helt nyt haveanlæg, samt opført en række mindre bygninger i rene trækonstruktioner til fælles brug, red-skaber, cykler, barnevogne mm. Udført i samarbejde med landskabsarkitekt og professor Jørn Palle Schmidt, samt Eduard Troelsgårds rådgivende ingeniører v. Svend Jacobsen. Se Byggerier

Bolig på Fjordvej i Sønderjylland. Fra 1999-2001 realisering af boligprojekt i Sønderjylland beliggende direkte ud til Flensborg Fjord med egen strand. Total ombygning af eksisterende hus med store hjørnevinduespartier og udkigsterrasse, samt helt ny have-, beplantnings-og ankomstplan. Udført i samarbejde med arkitekt Peter Zinck og med Eduard Troelsgårds rådgivende ingeniører v. Svend Jacobsen. Se Byggerier

Rietveld Huis, Villa la Roche, Farnsworth House, Ray og Charles Eames Case Study House.I foråret 2000 ny artikelserie til Berlingske tidende om verdensarkitektur. Se Artikelsamling

Istedløven. Ny sokkel til Istedløven i sort/grå tegl, udført i maj 2001, ud til Københavns havnefront ved Tøjhusmuseet, med Carlsbergfondet og Kulturministeriet som bygherre. Udført i samarbejde med arkitekt Peter Zinck og Eduard Troelsgårds rådgivende ingeniører v. Svend Jacobsen. Se Byggerier

Industribyggeri. Ny industribygning med reduktionsovn for Petersen Tegl i Sønderjylland udført i sort/grå teglsten, samt diverse til-og ombygninger for Teglværket, underbygget af en helheds- og beplantningsplan. Udført i samarbejde med Peter Zinck. Se Byggerier

Artikelserie til Berlingske Tidende.I foråret 2001 seks artikler om Frodighed med historier om særlige bygge-og havetraditioner, hvor betydningen af at mennesker lever og færdes i smukke omgivelser, har været af største prioritet. En hyldest til botanikken og væksterne. Fra Thyco Brahes Hven til Kongens Have m. fl.  Se Artikelsamling

Torvehal i Kolding. På foranledning af Kolding Handelsråd udarbejdedes et projektforslag omfattende en overdækket torvehal i en ældre fredet bygning placeret i bycentrum, samt en række udendørs stadepladser i forbindelse med en foreslået omdannelse af pladsen ved Låsbybanke. Se Byggerier

Udstilling på Hindsgavl Slot på Fyn af Havekulturbyen. I 2001 udstilledes Havekulturbyen for første gang som et alternativt bud på nye boformer i landdistrikterne, der skal ses som konkrete modspil de 6000-10000 nye parcelhuse som opføres hvert år i Danmark. For yderligere oplysninger om projektstatus se: www.havekulturbyen.dk

Madsnedø-Fort. Udstilling af Havekulturbyen fra 01.09.2001 - 28.10.2001.

Udstillinger af Torvehallerne på Israels Plads. Først i Politikens Hus på Rådhuspladsen i København fra 31.07.2001-26.08.2001, dernæst fremvist på Måltidets Hus´ udstilling i Øksnehallen Børn i Køkkenet sammen med ca 80 kvalitetsfødevareproducenter fra 5.10.2001 - 07.10.2001, dernæst udstillet på Københavns Miljøfestival ved Sortedams-doseringen fra 30.05.2002- 03.06.2002 og ligeledes sommeren 2003, i september 2003 under Kulinarisk Torvedag, i 2005 på Ledreborg Slots sommmerudstilling, samt endelig i Bygningskultur Danmarks hus under Københavns kulturnat 2006. For yderligere oplysninger se: Udstillinger

Industribyggeri.
Genopbygning af Petersen Tegl i Sønderjylland efter gennemgribende brandskade. Projekteringsarbejdet påbegyndtes efteråret 2001, og byggeriet afsluttedes sep-tember 2003. Udført i samarbejde med Peter Zinck. Se Byggerier

Sandwichbar. Tidligere butik i Vanløse ombygges til en sandwichbar i såvel stueplan som i kælderplan, med nyt indgangs- og facadeparti i spinkle trækonstruktioner isat klart glas og logoer. Projektet realiseredes foråret 2002. Se Byggerier

Ombygning af Strandgade 50 - tagetagens klubværelser og loftskamre i 2 adskilte etager fjernedes og ombygges til dobbelthøj taglejlighed med synlige træbjælkekonstruktioner, på i alt 158 kvadratmeter med fremragende udsigt til Københavns Havn og Vor Frelser Kirke via bl.a en fransk altan. Udført i samarbejde med Peter Zinck og Eduard Troelsgårds rådgivende ingeniører v. Svend Jacobsen. Se Byggerier

Præstegård. Forslag til ny haveplan og ombygning af tidligere præstegård i Skævinge i Nordsjælland direkte ud til Arresø.

Artikelserie til Berlingske Tidende. I foråret 2002 ny artikelserie om verdensarkitektur beskrivende særligt karakteristiske boliger : Jordhuse i Marokko i M. Gouna´s ørkenagtige landskaber, Lofotens rorbuer bygget på søjler direkte ud i vandet i Nordnorge, Cubas hovedstads klassiske gadehuse med søjlegange og balkoner, og til sidst et oprindeligt fransk stenhus fuldkommen ombygget indvendigt af det danske designerpar Erik og Jonna Magnussen. Se Artikelsamling

Beskyttede boliger. Projekt til 150 kvadratmeter bolig i Sønderjylland til fire personer med handicap, der kræver forskelligt personales daglige gang i huset. Det foreslåede fuldmurede hus i gråsort tegl lukker sig mod ankomstvejen, og åbner sig med store glasarealer mod en frugthave samt en større lergravssø hvor der er mulighed for båd/fiskeri.

Kronik til Politiken. Jordbær til taghaverne bragtes i august 2002, med forslag om konkrete havebyer i forbindelse med Københavns Kommunes planer om 4-5000 nye boliger i de kom-mende år. Se Artikelsamling

Kunstnersamfundet og Det Kgl. Akademi. I efteråret 2002 medlem af Kunstnersamfundet, i regi af Akademiraadet. I 2005 1.suppl. for Det Kgl. Akademi for de skønne Kunster 2005-2011.

Restaurant på Gråbrødre Torv i København. Skitseforslag til restaurant i 3 etager på Gråbrødre Torv for Peter Tholstrup i efteråret 2002. Hvert rum foreslogedes udsmykket på lofter, vægge og gulve – af en række markante nordiske kunstnere i et tæt samspil med en minimalistisk arkitektur - med indirekte lys udarbejdet i såvel lofter, vægge, gulve, trapper og toiletter.

Landboliger. Ombygningsprojekt til ny bolig, herunder opmåling af oprindelige bygningsanlæg, i Vipperød i 2003. Eksistrende gårdbygning foreslået restaureret efter principper for bevaringsværdige ejendomme.
Ombygningsprojekt ved Vetterslev lidt uden for Ringsted. Bl.a. et større uudnyttet tagareal inddrages til bolig henover 2 længer, herudover indrettes et dobbelthøjt stueareal.

Bornholms Museum i Rønne. Konkurrenceforslag til udvidelsen af Bornholms Museum i Rønne, med særligt opprioriterede havesektioner med udvalgte bornholmske vækster, der er karakteristiske for øen. Se Byggerier

Havnebutikken. Øverste ansvarlig for Havnebutikken, i regi af Statens Kunstfond, en rejsende udstilling med 39 danske yngre arkitekters arkitekturvisioner for Danmarks havnebyer, samt for denne udstillings besøg i 9 danske havnebyer og dens deltagelse på 9. internationale arkitektur-Biennale i Venedig 2004. Til brug for disse udstillingssammenhænge blev udarbejdet udførlige kataloger på dansk og engelsk med de enkelte arkitekters projekter og disses gennemkalkulerede anlægspriser så de enkelte havnebyer ville kunne udvælge efter behov og økonomi. Undertegnede var fra 2002-2004 formand for Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg. Se www.havnebutikken.dk

CVI-Bungalow. Mobile boligenheder i 3 udgaver udviklet til bygherre bosiddende i Schweitz - en billig, en standard og en luxusudgave - tegnet for CVI Development i samarbejde med forstkandidat Jørgen Nimb Lassen i 2004-2005. Se Byggerier

Villa i Sandbjerg. I foråret 2005 projekt til ny landvilla og større terraseret haveanlæg på smukt skrånende grund i Sandbjerg - med hestefolde og vindyrkning, som en integreret del af det af tegnestuen indarbejde haveanlæg. Bygherren realiserede siden et forslag, som alene var baseret på et hus tegnet af dem selv, hvorfor tegnestuen trak sig ud af opgaven.

Havekulturbyen. Udførlig Danmarksturnerende udstilling med en række modeller af den tidligere beskrevne Havekulturby, af de nu projekterede prisbillige typehuse i stor skala, af alternative og erhvervsudviklingsfremmende landskabsscenarier, samt konkrete eksempler på revitaliserede landbrugsbygninger. Kulturminister Brian Mikkelsen åbnede udstillingen 6.januar 2005 i København, hvorefter udstillingen har været vist Aalborg, Helsingør, Roskilde, Herning, Vejle, Sønderho. Se :Byggerier, www.havekulturbyen.dk, Artikelsamling, DR2 dokumentarprogram samt www.arplus.com

Ny Havnefront til Mariestad ved Vänern, Sverige. Konkurrenceforslag som fik hædrende omtale i marts 2005. Udført i samarbejde med arkitekt Peter Zinck, Jørgen Nimb Lassen, Jørgen taxholm, Knud Kappel og Birgitte Bülow. Se Byggerier

Ny Havnefront til Akureyri, Island. Konkurrenceforslag. Konkurrenceforslag som fik hædrende omtale i efteråret 2005. Udført i samarbejde med arkitekt Peter Zinck, Jørgen Nimb Lassen, Jørgen taxholm, Knud Kappel og Birgitte Bülow. Se Byggerier

To artikler til Weekendavisen. En i efteråret 2004 med overskriften De talende Huse om vor tids byggetraditioner såvel i Danmark som udenlands, samt en i efteråret 2005 med overskriften Franske Fristelser med analyser af Frankrigs mere levende landdistrikter sam-menholdt med deres stolte torvetraditioner. Se Artikelsamling

Det ny Sønderho. Projektet giver det første konkrete bud på en realisering af en mindre Havekulturby-bebyggelse med udgangspunkt i Sønderhos særlige udtryksformer, dens boliger og boformer, som en væsentlig del af Fanøs kulturarv, og tilføjer tanken om at »forandre for at bevare« for samtidig at skabe nogle nye attraktive bo- og erhvervsmuligheder. Det Ny Sønderho skal kunne tiltrække noget af den beboertilvækst, der er forudsætningen for såvel byens som Fanøs fortsatte trivsel, og skal ikke være for bestemte aldersgrupper eller erhvervsgrupper, men for folk der søger en egen livsform. Her skal man være indstillet på at bruge naturen som opholdsrum, med havet liggende til begge sider, med klitter helt ind til byen og med nærhed til både hede og enge. Se Byggerier og www.havekulturbyen.dk

Havekulturbyen vinder af international pris i Cannes/London. I marts 2006 bliver Havekulturbyen udstillet i Cannes i forbindelse med overrækkelsen af en AR-MIPIM Future Award for projektet visioner, i kategorien Revitalisering. Se : www.havekulturbyen.dk, Artikelsamling, DR2 dokumentarprogram samt www.arplus.com

Torvehallerne på Israel Plads får international udmærkelse i Cannes.I marts 2006 bliver Torvehallerne på Israels Plads udstillet i Cannes i forbindelse med overrækkelsen af en AR-MIPIM Future Award Commended for projektets visioner, i kategorien Retail and Leisure. Se : Byggerier og www.torvehallernekbh.dk samt www.arplus.com

Det ny Holeby. Realiseringen af ”Havekulturbyen – Det Ny Holeby”, etape 1 ud af i alt 4 etaper, udsat fra efteråret 2009. Bebyggelsen og det omfattende haveanlæg er beliggende på Krusegårds jorde nord for Gl. Holeby og vest/syvest for holeby´s eksisterende bebyggelser. Grunden er ca. 150.000 m2 stor, for en mindre del lettere kuperet, og gennemskåret af et lille snoet åløb. Sidstnævnte har stor attraktionsværdi, og er indarbejdet i boligbebyggelsen som et vigtigt lokalt karakteristika som der skal værnes om. Udført i samarbejde med landskabsarkitekt, professor Jørn Palle Schmidt og forstkandidat Jørgen Nimb Lassen. Se Byggerier og  www.havekulturbyen.dk

Kernegården - Ombygning på Fejø til produktionskollektiv. Forslag til ombygning af  cider- og fødevare-producenter Kaj og Anita Winther´s gård og tilhørende haveanlæg til produktionskollektiv med plads til 4 familieboliger, produktions- og lagerfaciliteter mv. Udført i samarbejde med arkitekt Rachel Cêtre.

Hovedstadens hængende haver langs Københavns Havnefront - Enghave Brygge. I forbindelse med Københavns havneløb er der en perlerække af enestående byggegrunde, som kun venter på at give hovedstaden et arkitektonisk løft af internationalt format. På Enghave Brygge er tegnet en større terrasseret haveby med direkte forbindelse til vandet. Intet hus uden taghaver - frodige taghaver med udsyn over metropolen og dens havn med en snart 1000-årig historie. En søjlebåren by med arkader og trappeplateauer mod vandet, opbygget omkring indre gårdrum med haver og intime pladser. Boligbyggeriet langs havnearealerne har den fundamentalt vigtige funktion at skabe liv både om dagen og om aftenen i modsætning til størstedelen af det kontor- og erhvervsbyggeri, som alt for mange steder ligger øde hen efter fyraften. Projektet opstartedes i 1997 med en udførlig beskrivelse i Politiken og er siden støttet af Aase og Ejnar Danielsens Fond, Politiken-Fonden, Statens Kunstfond, Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond, samt Henny Sophie Clausen og møbelarkitekt Aksel Clausens Fond. Se Byggerier, Artikelsamling  og www.byenshaver.dk

Ny bebyggelse af Carlsberg i København. Konkurrenceforslag udarbejdet i 2007 i samarbejde med Eugenia Laghezza (Milano), Mag. Art. i kunsthistoie og forhenværende museumsdirektør Leila Krogh, Socialrådgiver Gunvor Auken,Trafikplanlægger og Civilingenør Jørgen Knoor. Se Byggerier

Sommerbolig i Asserbo til kunstneren Eva Koch.Udgangspunktet har været at bibeholde en udpræget skovkarakter på grunden - en lille urskov – hvori sommerboligen er eneste kultiverede præg. Boligen er et rent træhus, og består af 2 fløje opbygget omkring et indre gårdhaverum – hhv. en privatbolig og atelier/gæstebolig med store glasarealer mod det imtime gårdhaverum. Gårdhaverummet, som ligger beskyttet mod indkig og rådyr, består af 4 plantebede med hhv. krydderurter, vindruer, køkkenhave og lille ”frugtlund” med løgblomster og skovjordbær i bunddækket Hertil kommer et terrasseområde med høvlede Ölandssten i sorte, grå, og enkelte røde nuancer, med en zone til udendørs spisning og zone til diverse arbejdsfaciliteter. På det træklædte hus er på yderfacaderne mod ”urkoven” ophængt en lang række træfuglekasser i forskellige højder og størrelser til udvalgte sangfugle, som huset beboere kan nyde. I ”urskoven” udplantes enkelte paradisæbletræer, diverse fuglekirsebær (røde, orange og sorte) til såvel mennesker som fugle, herudover udplantes fritvoksende hassel, sam bøgehegn langs skellinierne som holdes i en maksimal højde på 2 m, så indkig formindskes mest muligt. Se Byggerier

Det Danske Gastronomiske Akademi, tildeling af hædersdiplom i 2006 for initiativet med Københavns Torvehaller. Se : Byggerier 

Formand for Foreningen til Hovedstadens Forskønelse i 2008. Efter at have været bestyrelsesmedlem siden 2006 valgt til formand fra januar 2008.

Statens Kunstfond, personlig tildeling af 3-årige arbejdslegat 2008-2010

Ombygning af landbolig på Møn for kunsthistoriker Bente Scavenius og skuespiller Joen Bille. Et smukt landhus beliggende lige ud til havet ved Møns Klint ombygget i 2008-2009 - uudnyttet tagetage inddraget i boligens areal med nye kviste med smukt udsyn over havet, nyt specialformgivet køkken/bad i bøgefinér og gulve belagt med grønlige ölandssten med gulvvarme, der opvarmes af nye solfangere på taget. Udført i samarbejde med arkitekt Birgitte Bülow og Eduard Troelsgaards Rådgivende Ingeniører v. Jeppe Steen Andersen. Se Byggerier

Hotel/restaurant i Mali, Afrika. Nytolkning af lokale og historiske byggeprincipper i Mali. De oprindelige byggetraditioner i landet er af meget høj arkitektonisk og kunstnerisk værdi, som herudover besidder en række iboende funktionelle og socialt betingede kvaliteter. Nutidens lokale foretrækker at bygge i materialer som eks. gasbeton/støbt beton. Derfor ønskes at bidrage med faglig kvalificering af Malis oprindelige traditioner, integreret med nyeste miljø-tiltag : solceller/solfangere, små vindmøller, vandbassiner med minimal fordampning (opnået ved udvalgte lokale beplantninger) mv. Udover opførelsen af hotel/restaurant udarbejdes sideløbende forslag til byplanudvikling og prøvebebyggelser af primært mindre boligbyggeri (familiehuse), offentlige institutioner såsom skoler, børnehaver, læge-klinikker, kunsthåndværk-markeder mv. - i et samarbejde med CKU (center for Kulturel og Udvikling). Et overordnet mål er at minimere byggeudgifterne maksimalt, og dermed være et reelt alternativ til de vestlige boligtyper som mange i Mali ellers foretrækker. Udføres i samarbejde med arkitekt Birgitte Bülow og en række lokale samarbejdspartnere i Mali. I marts 2011 udstilledes projektet i Cannes i forbindelse med overrækkelsen af en AR-MIPIM future Award Commended i kategorien Retail and Leisure. Se Byggerier og www.arplus.com 

Ny tagterrasse på 130 m2 på Vesterbro/København med solfangere/minivindmølle. Taghave/terrasse med ”kærestepavillon” samt en ca. 30 m2 rotunde med køkkenfaciliter. Tagterrassen bygges i træ og stål i en dækkonstruktion der fremstår ”svævende” som et element der lander blidt på det eksistrende taglandskab. Indbyggede bænke og plante-kasser, sammenklappelige borde og stole udføres alle i træ, mens pergolaens hovedkonstuktioner udføres i stål med horisontale trælister som slyngplanter kan vokse på. ”Kærestepavillonen” udføres som en persisk talar, hvorfra udsigten over de omkringliggende landskaber kan nydes, i dette tilfælde Kbh.s taglandskaber og tårne - en række trin fører op til et lille indbygget træbord/bænk, hvor 2-4 personer kan nyde vin på sommeraftener, eller morgenmad efter weekendens fester. Udført i samarbejde med arkitekt Birgitte Bülow og Eduard Troelsgaards Rådgivende Ingeniører v. Jeppe Steen Andersen

Medlem af det Kgl. Akademi for de Skønne Kunster 2009-2014, medlem af Akademiraadet 2010-2011

Udvalgt som Censor ved Kgl. Akademi´s Arkitektskole i Kbh. fra 2010

Foreningen til Hovedstadens Forskønelse : tildeling af hædersdiplom i 2011 for initiativet med Københavns Torvehaller. Se : Byggerier

Byens Bedste Initiativ 2012. Berlingske Tidendes tildeling af hædersdiplom i 2012 for initiativet med Københavns Torvehaller.

Sommerbolig til museumsdirektør Stig Mies og kunstmaler Kirsten Andersen. Helt ny sommerbolig på 60 m2 opført som et rent træhus beklædt med sort tagpap på det tøndehvælvede tag. Boligen fremstår sorttjæret udvendigt med undtagelse af vindues- og dørkarme som fremstår i egetræet naturlige farve. Boligen er opbygget efter et ”togvogns-princip” med køkken i den ene ende, soverum i den modsatte ende, med stue-sektion og spisesektion indimellem, alt sammen bundet sammen af en gennemgående reol med skabe, hylder, slagbænk, brændeovn - der tilpasses hver enkelt sektions funktionskrav. Boligen er bygget sammen med eksisterende sommerhus, der ombygges til atelier for bygherren – via en slyngplante-bevokset pergola i træ. Indvendigt fremstår boligen i birketræ, der står som smuk kontrast til boligens sorte ydre. Der er også udarbejdet en samlet have- og beplantningsplan plan grunden. Se Byggerier

Haveplan til Annett og Peter Scavenius, Klintholm Havn v. Møns Klint. Blanding af en pryd og nyttehave med direkte udsigtspunkter over hav og eng. Se : Byggerier

To kunsthåndværkermarkeder i Djenné og Bandiagara, i Mali, Afrika. Nytolkning af lokale historiske byggeprincipper i Mali i samarbejde den danske ambassadør i Mali Tine Anbæk, Udenrigsministeriet, Center for Kultur og Udvikling (CKU), samt lokale samarbejdspartnere. De 2 kunsthåndværkermarkeder ”Vindue mod Djenné og Bani-floden” og ”Porten til Pay Dogon” udføres sammen med arkitekt Birgitte Bülow.
Djenné´s på verdensplan unikke arkitektur har været udgangspunktet for visionen, som ligger til grund for dette lokale kunsthåndværker-og handelscenter i byen. Byggeriet udføres med bæredygtige energitiltag indarbejdet fra starten, herunder 3 mindre byvindmøller og sol-celler på taget, udnyttelse af regnvand til vanding mv. For at fremhæve bebyggelsens vigtig-hed udføres 2 mindre båd-ankomstbroer ud til den nærliggende Bani-flod, så besøgende kan sejle til stedet.
I Bandiagara placeres bebyggelsen ud til hovedvejen mod Pay Dogon, hele matriklen omkran-ses af en beskyttende mur med et stort træklædt gårdrum i midten. Mod hovedvejen opføres et markant ankomstparti bestående af butiks- og handelsareal, administration, vagt, samt en lang række trekantede frontalsøjler, farvesat med store murmalerier og grafik om stedets kunsthåndværkere, åbningstider mv.
Begge bygningsanlæg er opdelt i hhv. et kunsthåndværkermarked/produktionsdel og en restaurant/butik, som kan fungere uafhængigt af hinanden i dag- og aftentimerne. I marts 2013 udstilledes projektet i Cannes i forbindelse med overrækkelse af en AR-MIPIM Future Award Commended i kategorien Retail. Se Byggerier

Femern Bælt Kanalbyer, Rødby og Puttgarden. En 2009 plan for nye boligtyper og multifunktionelle udviklingspotentialer på Lolland og Femern – på land, i vand og ved vand. Udøres i et samarbejde med LAG-Lolland og er desuden støttet af Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Indenrigsministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Lolland Kommune. Kanalbyernes boligprincipper udviklet i 2010-14. Se Byggerier

Stortorget i Hamar, Norge. Arkitekturværkstedet og billedkunstner Anders Krüger finalister sammen med ialt 5 udpegede konkurrence-teams i indbudt prækvalifikationskonkurrence 2010-2011. Byrumsmæssig grønt byrum - i genskabt direkte forbindelse til søen Mjøsa  - og i samspil med byens nye kulturhus tegnet af Vandkunsten. Se Byggerier

Villa Hübbe. Forslag i indbudt konkurrence 2011 om til- om bygning af eksisterende villa ud til Roskilde Fjord. Et  eksisterende arkitektonisk klassisk villa foresloges restaureret, med nye udsyn over fjorden opprioriteret gennem nye markante sigtelinier og udsigtsterrasse. Hertil kommer en 130 m2 ny tilbygning i tegl/zink (samme materialer som eksisterende villa) som følger den smukt skrånende grund, fører gennem nyt haveanlæg til ny badebro og flydende sauna på fjorden. Tilbygningen åbner sig op gennem store glaspartier og åbne lyse rumforløb  - alle med direkte udsyn til vandet   -  hvor særlige ”atelier”-ovenlys, terrasse, mindre væksthus til spiring af planter og evt. vinteropbevaring af plantekrukker, parkering  mv. er diskret integreret. Havens eksist. valnød- og gingkotræer foreslås bevares, mens mindre, utilpassede træer og buske fjernes og erstattes med en frugt- og blomsterlund af små træer. Se Byggerier

Forsamlingshus i Lihme. Revitalisering af eksisterende forsamlingshus i Lihme, ved Limfjorden i Nordjylland, i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden og  bestyrelsen i Lihme Forsamlingshus – herunder omdannelse af eksist. P-plads til grøn byplads med mulighed for markedsdage med lokale fødevarer, loppemarkeder, fælles bespisning mv.

Torvehalsprojekt i Melbourne, Australien. Opstart af nyt torvehalsprojekt i 2012 efter invitation og samarbejdsophold på stedet i maj 2012 – indledende tegningsmateriale siden afleveret.

Københavns kommune Forgrønningsprojekt – Birketinget, Amager. Forgrønning af pladsdannelse op til boligbebyggelsen Birketinget bestående af frugtlund, 1000-vis af løgblomster, pergola/høje runde plantetårne/fugletårn i stål som klatreplanter som roser, blåregn, clematis kan vokse op af.

Asien  – Huse og flydende strukturer på vand i 2012-16 i samarbejde med CKU, CDEF og støttet af Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, Margot og Thorvald Dreyers Fond m. fl.  En rejsende udstilling om projektets arkitektur og antropologi vises i  Hanoi, Saigon, Vordingborg, Rødby og København –  sideløbende med lokalt forankret projekt udført til Rødby og Rødby Færgehavn på Lolland i samarbejde med LAG Lolland/Erhardt Tonnesen samt Lolland Kommune. Se Byggerier

Forfatter til bogen ”Torvehallerne i København og verden rundt” udgivet på Forlaget Strandberg Publishing A/S i 2015. Torvehalsbogen beskriver torvehaller verden rundt  - med blik tilbage til romertiden og bazarernes torvehandler  – og forklarer den afgørende betydning for bylivet verden rundt. Gennem Europa, USA, Australien, Asien, Afrika  og vores eget Skandinavien: http://strandbergpublishing.dk/boger/torvehallerne-i-kobenhavn-og-verden-rundt/   

Torvehalsprojekt på Island i Reykjavik udført i 2016 med indledende arkitektskitseprojekt samt udførlig rapport om arkitektur og driftscenarier med udgangspunkt i lokale islandske råvarer og specialiteter.

Torvehalsrapport til Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning udført i 2016 med udførlig rapportering om potentielle nye Torvehaller/torvepladsers arkitektur og driftscenarier med udgangspunkt i alle de københavnske brokvarterer og hver enkelt kvarters særpræg.

Visionsbeskrivelse for ny Torvehal i Middelfart på Fyn udført i 2017  -  omhandlende arkitektur og driftscenarier primært med udgangspunkt i regionale råvarer og specialiteter fra alle Fyn´s  regioner  - beskrivende en ny Torvehal og torveplads langs Middelfarts havnefront.

Danish Week i Hanoi og Ho chi Minh City udført i 2017 for Danmarks Ambassade i Vietnam med undertegnedes udførlige gennemgange af bæredygtige, grønne danske Byudviklingsprojekter  - herunder Torvehallerne i København:  www.linkedin.com/in/hans-peter-hagens-76083481/detail/recent-activity/posts/

Arkitektur-kronik i Politiken -  Bo på vandet i Danmark, Sverige, Norge, Finland  - Antropolog Louise Sylvest Vestergaard og undertegnede arkitekt fortæller i kronikken 2017 om at bygge og bo på vandet i disse stormflods- og skybrudstider - med inspiration fra Asiens mange spændende huse på vand – hvor vi har lavet udførlige registreringer på og langs Mekong-floden i Vietnam og Tonle Sap søen i Cambodia. Her er tale om grønne miljøvenlige boliger med blik til egne nordiske traditioner herfor : https://politiken.dk/debat/art5909211/Klimaet-forandrer-sig-brug-det-til-at-skabe-en-ny-og-mere-sp%C3%A6ndende-arkitektur

Verdenshjem i Afrika, Asien, Latin Amerika mv  Udenrigsministeriets ambitiøse tidsskrift/magasin "360 grader" gennemgår i kommende i 2017-2018 en række særligt smukke "verdenshjem" og private boliger fra verdens mest særprægede lokale byggeskikke i Afrika, Asien, Latinamerika m. fl.  - i ler, træ, fletværk, mur, på vand, i bjerge, i bystrukturer - som alle rummer arkitektonisk bæredygtige byggetraditioner. Hvert enkelt nummer af "360 grader" rummer undertegnedes personlige akvarel-tegninger (foretaget på lokaliteten) og beskrivelse af de enkelte landes særpræg og klimatilpasninger:  https://lnkd.in/gFKx88N

Ny Torvehal på Frederiksberg udført i 2017-18 med indledende arkitektskitseprojekt samt udførlig Visionsbeskrivelse omhandlende arkitektur og driftscenarier primært med udgangspunkt i lokale danske råvarer og specialiteter fra alle Danmarks regioner (herunder også med stader og vareudvalg fra Færøerne, Grønland ). Udført i samarbejde med Erhvervskonsulent Jan Michael Hansen, Kommunikationsdirektør Søren Toft  - med Scope Investment A/S som potentielt interesseret bygherre – for hhv. borgmester Jørgen Glenthøj og Viceborgmester Jan E. Jørgensen : https://www.berlingske.dk/det-sunde-liv/arkitekten-bag-nye-torvehaller-frederiksberg-har-bade-befolkningstallet-og

4 nye boliger, fælleshus, orangeri  i Hvalsø  udføres i 2018-2019 for private bygherrer. Byggegrunden er ca. 10.000 m2 og alle bygninger forbindes af grønne stiforløb og blomstrende beplantninger (frugttræer, klatreplanter som diverse roser, vin, caprifolie, blåregn etc). Have- og landskabsplanen for den samlede nye boligbebyggelse udføres med en central ”frugtlund” bestående af lavere frugttræer – omkranset af en randzone med ”skovkarakter” langs tre af skelgrænserne med diverse træer, som skærmer mod vinden, samt indkig i de enkelte boliger og disse mindre haveanlæg. Boligerne og fælleshus åbner op mod smukt udsyn over det kuperede terræn og en lille eksistrende sø, som revitaliseres. 

Urbane Fødevaremarkeder, Bæredygtighed og Circular økonomi  i Palazzo della Meridiana i Genova, Italien deltager undertegnede arkitekt i december 2018 i URBELAC – Urban European and Latin American and Caribbean Cities  - Cooperation between European Commission and Inter American Development Bank blandt følgende byer Buenos Aires, Bordeaux, Edinburgh, Genova, Hermosillo, Maribor, Montevideo, Providencia, Viseu etc

 

 

Afgangseksamen

Afgangseksamen fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i Kbh. med opgaven Det Danske Hus for Kunst og Videnskab. Et 6000 kvadratmeter bygningskompleks på Bryghusgrunden i Kbh. - indeholdende en uhyre slank glasskyskraber med gæsteboliger med storslået udsyn over hovedstaden og havneløbet. Se: Byggerier og Artikelsamling 

Praktisk erfaring under uddannelse

1984 : 6 måneders tegnestuepraktik i Ballerup Kommunes tekniske forvaltning. Opgaver udført : landskabsplanlægning og ombygning/udsmykning af Parkskolen med tilstødende parkareal. Tildels sideløbende med mine studier.

1985 : 5 måneders tegnestuepraktik i DSBs bygningstjeneste i København. Opgaver udført : projekt til restaurant i dobbelthøjt rum på Vesterport Station, samt medvirkende til diverse mindre ombygninger og designopgaver.

1985-86 : Assistent for billedhugger, professor Bjørn Nørgård i 12 måneder sideløbende med mine studier. Opgaver udført : keramik- og tegludsmykninger til Panum-instituttet i Kbh, Engleport i Hamburg, samt tårn i Tåstrup. Først udarbejdet på Tommerup teglværk på Fyn, og siden opsat i samarbejde med en række forskellige håndværkere.

1986-87 : 6 måneders tegnestuepraktik på arkitekt Peter L. Stephensens tegnestue i Kbh. Opgaver udført : medvirkende til projektering af restaurant i Kbh.s lufthavn, samt projektering af ombygning af Hedehusene Station, samt møbeldesign. I forlængelse heraf mindre arkitekt/-udsmykningsopgave på Hedehusene Station, udført som en selvstændig opgave i 1988.

1987-91 : Etapevis opbygning af Arkitekturværkstedet i Køge (m. diverse håndværkere, keramikere, glaskunstnere, samt arkitekter). Med støtte til etablering fra bl.a. Statens Kunstfond. Opgaver udført : Keramisk springvand med 3 vandspyende mennesker i Køge i Vestergade 29 (i gården ), diverse udsmykninger af Parkskolen og Hedegårdsskolen i Ballerup, samt en række materialeforsøg udstillet i Køge. Se Byggerier


 

 

Tildelte legater

Statens Kunsfonds 3 årige legat  2008-2010
Statens Kunstfond  1989, 2006 og 2012
Henning Larsens Fonds Hæderslegat 2013
Bergiafondens arbejdslegat  2012
Etatsraad Georg Bestle og Hustru's Mindelegat  2012
Henny Sophie Clausen og møbelarkitekt Aksel Clausens Fond 2011
Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond 2007 og 2013
Politiken Fonden 2006
Margot og Thorvald Dreyers Fond 1994, 2003, 2005, 2010 og 2013
Fru Andrea Jensen (Prins Jørgen)s Legat 2003
Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond 2001, 2002 og 2006
Skov- og Naturstyrelsen 2002
Københavns Kommunes Udviklingspulje 2000
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 i 1995, 1999, 2001, 2011 og 2012
Autorkontoen i Dansk Forfatterforening 2016
Schlegels Legat, 1995
Knud Højgaards Fond 1991 og 1994
Akademiraadets legat 1994 og Akademirådets Rejsefond 2015
De Bielkeske Legater 1991